Personforsikringskurset i Tønsberg 2018

  • Personforsikringskurset i Tønsberg 2018
    18/09/2018 - 19/09/2018
    09:30 - 15:00

BACH inviterer i samarbeid med advokatfirmaet Riisa & Co til kurs i personforsikring 18.-19. september på Quality Hotel Tønsberg.

Kurset er egnet for deg som jobber som saksbehandler, advokat, underwriter, innkjøp, eller med andre produkter innen personforsikring, som ulykkesforsikring, barneforsikring, uføreforsikring, helseforsikring med videre. Kurset er forbeholdt ansatte i forsikringsselskapene.

Kurset finner sted på Quality Hotel Tønsberg, med kort vei til Oslo og det sentrale Østlandet. Fra Sandefjord lufthavn Torp er det gode flyforbindelser til Bergen og Trondheim, og kurstidspunktet vil være tilpasset disse.

Vi vil blant annet ta for oss følgende emner:

Meldefrist og foreldelse
Beregning av renter
Fastsettelse av varig medisinsk invaliditet – et forsikringsmedisinsk perspektiv
Opplysningsplikt ved tegning
Ny invaliditetstabell ved sykdom hos barn og unge
Forsikredes fremkalling av forsikringstilfellet
Forsikringsselskapets aktivitetsplikt etter fal. § 13-13
Bruk av reservasjoner i personforsikring
Fortsettelsesforsikring
Karens

Foreløpig er følgende forelesere klare:
Advokat Hilde N. Kapskarmo, Finansklagenemnda
Kjetil Stien, Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin, Hovedlege Storebrand Forsikring
Advokat Truls Nygaard, If Skadeforsikring
Advokat Lars-Christian Axelsen, Riisa & Co
Advokatene Stefan Snarvold, Trond Høiby og Kristoffer Klingen, BACH
Advokatfullmektig Nicolai Dammyr, BACH

Vi kommer tilbake med et detaljert program senere. Det tas forbehold om endringer.

Før middag vil det være et sosialt program, og det er ønskelig at flest mulig overnatter.

Det er avtalt en kurspakke med hotellet som hver enkelt deltaker selv betaler. Kurspakken inneholder overnatting og alle måltider, totalt kr 2 310. Kursavgift kr 4 700.

Vi har fortsatt ledige plasser! Meld deg på under. Spørsmål om påmelding kan rettes til Kirsti Hellum (kirsti.hellum@riisa.no).

Ved avbestilling 4 uker eller senere belastes kurspakke og kursavgift i sin helhet.

Dersom du har spørsmål om kurset, ta kontakt med:
Stefan Snarvold, stefan.snarvold@baclaims.no
Stine R. Maurstad, stine.riisa.maurstad@baclaims.no
Kristoffer Klingen, kristoffer.klingen@baclaims.no

Detaljer Pris Ant.
Kursavgiftvis detaljer + 4.700,00NOK (NOK)