Norges beste advokatfirma innenfor forsikringsrett

13/12/2016
I Finansavisens kåring av landets beste advokatfirmaer er Riisa & Co nok en gang blitt kåret til Norges beste advokatfirma innenfor forsikringsrett.

Dom fra Høyesterett i «Spikersaken»

02/01/2018
Høyesterett har den 20. desember 2017 avsagt dom i «Spikersaken». Saken gjaldt hvilket forsikringsselskap som var ansvarlig for skade på boliger etter at feilproduserte spikre begynte å ruste. Høyesterett frifant Protector for regresskrav fra Møretrygd. Høyesterett fant at forsikringstilfellet inntraff i Møretrygds forsikringsperiode. Protectors forsikring bygget på skade konstatert-prinsippet. Rust oppstod på spikrene i Protectors forsikringsperiode (2009), mens rustskade først oppstod på panelet i Møretrygds periode (2010). Spikrene var ikke dekket av ansvarsforsikringen pga kontraktsunntaket, og Høyesterett var derfor enig ...

Frokostkurs: «Bori II»

29/11/2017
Skal den ansvarlige i byggesaker være uten erstatningsansvar overfor de private skadelidte? Juristenes Utdanningssenter avholder den 14. desember frokostkurs om Høyesteretts dom HR-2017-1834-A, «Bori II». Saken gjaldt erstatning etter feilaktig grunnlag for ferdigattest. Advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk og advokat Steffen Asmundsson prosessfullmektiger under behandlingen i Høyesterett. For mer informasjon og påmelding klikk her.

Advokat Ståle Hovda har fått møterett for Høyesterett

25/10/2017
Advokat Ståle Hovda har den 18. september fått møterett for Høyesterett. Vi gratulerer! Les mer og se bilder på vår facebookside.

Riisa & Co nytt medlem i Global Insurance Law Connect

25/10/2017
Vi er glade og stolte over å kunne melde at Riisa & Co er tatt opp som medlem i Global Insurance Law Connect. Nettverket er hjemmehørende i London, og består i dag av ti ledende advokatfirmaer innen forsikringsrett, fordelt på fire kontinenter. Gjennom nettverket vil vi kunne tilby våre norske klienter bistand i fra spesialister i forsikringsrett over store deler av verden. Les mer om Global Insurance Law Connect på globalinsurancelaw.com Eventuelle spørsmål kan rettes til advokat Jørgen Svartebekk eller advokat Joachim D. W. Skjelsbæk ...

Personskadekurset på Son – 7-8 juni 2018

07/09/2017
Advokatfirmaet Riisa vil arrangere det årlige personskadekurset på Son 7-8 juni 2018. Kurset er primært rettet mot saksbehandlere og advokater som jobber i forsikringsbransjen. Det tas sikte på å engasjere forelesere internt og eksternt, samt representanter fra skadelidtesiden. Kurset vil bli godkjent som etterutdanning av Advokatforeningen. Vi kommer tilbake til nærmere informasjon om kurset.