Eierskifteseminaret i Son 17.-18. september 2018

20/03/2018
I samarbeid med Norwegian Clamis Link inviterer Advokatfirmaet Riisa & Co til kurs i eierskifte- og avhendingsloven på Quality Spa & Resort Son 17.-18. september 2018. Blant foredragsholdere nevnes Høyesterettsdommer Bergljot Webster, lagdommer Tine Kari Nordengen og professor Harald Benestad Anderssen. For informasjon om program og påmelding klikk her.

Norges beste advokatfirma innen forsikringsrett for fjerde år på rad

15/02/2018
For fjerde år på rad er Riisa & Co kåret til  landets beste advokatfirma innen forsikringsrett i Finansavisens kåring. Advokat Knut Riisa og advokat Jørgen Svartebekk er i tillegg oppført på listen over landets ledende advokater innen forsikringsrett.  

Ny dom fra Eidsivating lagmannsrett

24/01/2018
Eidisivating lagmannsrett har frifunnet selger og Protector forsikring i krav om prisavslag i sak hvor mangelsgrunnlaget var forurenset grunn. Den aktuelle eiendommen ble gjenfylt på 60 tallet med det som var av tilgjengelig masse den gang, også industriavfall. Etter overtagelse har det vist seg at tomtegrunnen er forurenset. Saken reiste spørsmål om eiendommen var markedsført som utviklingseiendom eller boligeiendom, og hvem som skulle bære risikoen for at tomtegrunnen viste seg å være forurenset. Etter Lagmannsrettens vurdering var eiendommen markedsført som ...

Nye partnere i Riisa & Co

24/01/2018
Det er med glede vi kan meddele at Yngve Skogrand og Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk er tatt opp som partnere i Advokatfirmaet Riisa & Co i Oslo fra 1. januar 2018. Yngve og Joachim vil ytterligere styrke vår kompetanse innen forsikringsrett og erstatningsrett, særlig innenfor personskade og ansvar, samt videreutvikle Advokatfirmaet Riisa & Co som landets fremste tilbyder av advokattjenester til forsikringsbransjen.  

Dom fra Borgarting i «trikkesaken»

24/01/2018
Borgarting lagmannsrett har den 5. januar 2018 avsagt dom i «trikkesaken». Advokat Halldis Winje har bistått tiltalte i saken, som endte med full frifinnelse. Les mer om saken i Fagbladet. Dommen er publisert i Lovdata.

Dom fra Høyesterett i «spikersaken»

02/01/2018
Høyesterett har den 20. desember 2017 avsagt dom i «spikersaken». Saken gjaldt hvilket forsikringsselskap som var ansvarlig for skade på boliger etter at feilproduserte spikre begynte å ruste. Høyesterett frifant Protector for regresskrav fra Møretrygd. Høyesterett fant at forsikringstilfellet inntraff i Møretrygds forsikringsperiode. Protectors forsikring bygget på skade konstatert-prinsippet. Rust oppstod på spikrene i Protectors forsikringsperiode (2009), mens rustskade først oppstod på panelet i Møretrygds periode (2010). Spikrene var ikke dekket av ansvarsforsikringen pga kontraktsunntaket, og Høyesterett var derfor enig ...