Seminar i personskadeerstatning – 1. februar 2018

I samarbeid med advokatfirmaene Riisa & Co og Ness Lundin arrangerer
Personskadeforbundet LTN seminar i personskadeerstatning torsdag 1. februar
2018 på Oslo Kongressenter
Seminaret vil ta opp dagsaktuelle temaer av betydning for
personskadeerstatningsrettens alle aktører.
Invitasjon og program vil bli sendt ut i løpet av høsten.