SISTE NYTT

RIB-dommen, ny dom fra Høyesterett om erstatningsansvar

19/02/2019
Høyesterett avsa 15. februar dom i sak hvor spørsmålet var om et selskap som tilbød RIB-kjøring hadde utvist erstatningsbetingende uaktsomhet da en av deres passasjerer, en kommende brud i sitt utdrikningslag, fikk kompresjonsbrudd i ryggen. Skaden oppsto da RIB-føreren bremset båten, endret kurs, og akselererte inn i hekkbølgene til en ferge. Anken fra skadelidte førte ikke frem. Høyesterett konstaterte enstemmig at selskapet ikke kunne anses for å ha utvist erstatningsbetingende uaktsomhet. Høyesterett tok, i motsetning til lagmannsretten, utgangspunkt i sjølovens ...

Norges beste advokatfirma innen forsikringsrett for femte år på rad!

14/02/2019
Vi er svært stolte over å ha blitt kåret til Norges beste advokatfirma innen forsikringsrett for femte året på rad i Finansavisens årlige kåring! Ekstra heder og ære til Jørgen Svartebekk og Knut Riisa som kom på henholdsvis fjerde og niende plass over de beste advokatene.

Ny dom fra Høyesterett om ulovfestet objektivt ansvar

16/01/2019
Høyesterett avsa 14. januar dom i sak hvor spørsmålet var om et treningssenter var ansvarlig på ulovfestet objektivt grunnlag etter at et av medlemmene falt av en spinningsykkel som følge av brudd i en setebolt. Advokat Yngve Skogrand hos Advokatfirmaet Riisa prosederte saken for treningssenteret og deres ansvarsforsikringsselskap Sparebank1 Skadeforsikring. Anken fra treningssenteret og ansvarsforsikringsselskapet førte frem. Høyesterett konstaterer enstemmig at det ulovfestede objektive ansvaret forutsetter at det foreligger «en risiko med visse særtrekk» og at rettspraksis har lagt vekt ...

KURS & EVENTER

Eierskifteseminaret i Son 2019

16/09/2019
Advokatfirmaet RIISA og Claims Link har i år igjen gleden av å invitere deg til Son-Seminaret 2019. Seminaret arrangeres for åttende året på rad, og vil gi deg solid faglig oppdatering på temaer innen fast eiendoms rettsforhold. Hovedfokuset vil være problemstillinger knyttet til kjøp/salg av fast eiendom og lov om avhending av fast eiendom. Seminaret er egnet for advokater, eiendomsmeglere og takstmenn som arbeider med fast eiendom og er godkjent som etterutdanning både for advokater og eiendomsmeglere. Årets temaer og ...

Personforsikringskurset i Tønsberg 2019

17/09/2019
BACH inviterer i samarbeid med Advokatfirmaet Riisa til kurs i personforsikring 17.-18. september 2019 på Quality Hotel Tønsberg. Kurset er egnet for deg som jobber som saksbehandler, advokat, underwriter, innkjøp, eller med andre produkter innen personforsikring, som ulykkesforsikring, barneforsikring, uføreforsikring, helseforsikring med videre. Kurset er forbeholdt ansatte i forsikringsselskapene. Fra Quality Hotel Tønsberg er det kort vei til Oslo og det sentrale Østlandet. Fra Sandefjord lufthavn Torp er det gode flyforbindelser til Bergen og Trondheim, og programmet er tilpasset disse. Program ...

Ansvarsseminaret i Son 2019

17/10/2019
Advokatfirmaet RIISA har gleden av å ønske deg velkommen til årets ansvarsseminar,  17. – 18. oktober 2019. Kurset gir deg faglig oppdatering på temaer innen ansvarsforsikring og regress, og passer for saksbehandlere, advokater, og alle andre som arbeider innen fagområdet. Kurset er forbeholdt ansatte i forsikringsselskapene. Kurset avholdes som vanlig på Son Spa. Program Direktekrav i entrepriseretten Førsteamanuensis Herman Bruserud, Universitetet i Oslo Forsikringsdekning og risikoplassering ved overlevering i entrepriseforhold Advokat Ståle Hovda, Advokatfirmaet RIISA Eiendomsmegleransvar Advokat Chriss Bjorøy, Advokatfirmaet RIISA ...