SISTE NYTT

Dom fra Høyesterett – Erstatning for setningsskader etter grannelova – rettslig årsakssammenheng – adekvans

09/01/2024
I en ny dom fra Høyesterett (HR-2023-2420-A) tilkjennes huseier erstatning for setningsskader. Dommen inneholder interessante vurderinger rundt spørsmålet om rettslig årsakssammenheng, og særlig adekvans. Bakgrunnen for saken var et selskap som fikk boret energibrønn på eiendommen sin i Sandefjord. Det oppstod store setningsskader på naboeiendommer i perioden etter at energibrønnen ble etablert. Geotekniske undersøkelser viste at setningsskadene hadde oppstått som følge av en endring i grunnvannstanden og poretrykket i området.  Ingen av de berørte naboene hadde dekning for skadene under ...

Ny dom fra Høyesterett: Avklaring om fristavbrytende melding til forsikringsselskap

01/12/2023
Høyesterett har i sak HR-2023-2252-A avklart at melding fra forsikringstaker til selskapet ikke har fristavbrytende virkning for skadelidte etter fal. § 8-6. Etter fal. § 8-6 tredje avsnitt foreldes et krav tidligst seks måneder etter melding fra selskapet, forutsatt at det er meldt inn til selskapet innen opprinnelig foreldelsesfrist. I den aktuelle saken var saken meldt inn av forsikringstaker under ansvarsforsikringen, men dette selskapet ble senere avviklet. Spørsmålet var om meldingen fra forsikringstaker også hadde virkning for skadelidte. Fra Høyesterett ...

Dom fra Frostating lagmannsrett – Profesjonsansvar for regnskapsfører

24/11/2023
Regnskapsfører har intet ansvar for at et selskap ikke begjærer oppbud og driver for kreditors regning. Det har Frostating lagmannsrett slått fast i dom den 21. november 2023. Bakgrunnen for saken var at regnskapsfører var engasjert av et selskap i henhold til alminnelig oppdragsavtale for regnskapsføring og alminnelig rådgivning. Selskapet fikk nokså raskt negativ egenkapital og problemer med likviditeten. Regnskapsfører rapporterte den økonomiske tilstanden løpende til selskapet i henhold til avtale. Etter ca. 1 års drift ble selskapet begjært konkurs ...

KURS & EVENTER

Kommende kurs våren 2024

01/01/2024
  Vi er glade for å kunne ønske velkommen til våre populære kurs våren 2024. Som alltid tilbyr vi faglig oppdatering og samvær med bransjekollegaer i hyggelige omgivelser! Denne våren kan vi by på kurs for deg som ønsker å utvikle deg faglig innen ansvar, regress, fast eiendom, personskadeerstatning eller personforsikring. Du finner nyheter og oppdatert informasjon om våre kurs og seminarer på https://riisa.no/kurs-event/   Det årlige seminaret i personskadeerstatning Dato for årets kurs er 15. mars 2024. I samarbeid ...

Ansvarsseminaret 2024

18/04/2024
Advokatfirmaet RIISA ønsker deg og dine kolleger velkommen til vårt årlige ansvarsseminar, 18. – 19. april 2024. Seminaret er egnet for saksbehandlere, advokater og alle andre som arbeider med ansvarsforsikringer og regress. Vi byr på oppdatering og faglig fordypning i en rekke emner innen fagfeltene, og seminaret vil kunne søkes godkjent som etterutdanning. Kurset arrangeres på Lily Country Club, et flott spahotell i nærheten av Oslo Lufthavn Gardermoen. Hotellet har på kort tid blitt kjent for sine gode fasiliteter, og ...

Son-Seminaret 2024 – Fast eiendoms rettsforhold

22/04/2024
I samarbeid med Claims Link AS har vi gleden av å invitere deg og dine kollegaer til vårt årlige seminar på Son Spa. Seminaret arrangeres for 12. gang og vil deg solid faglig oppdatering på temaer innenfor fagfeltet fast eiendoms rettsforhold. Hovedfokuset vil være på problemstillinger knyttet til lov om avhending av fast eiendom og problemstillinger relatert til eiendomsmegler- og takstmannsansvar. Seminaret er egnet for advokater, eiendomsmeglere og takstmenn som arbeider med fast eiendom. Seminaret vil kunne søkes godkjent som ...