SISTE NYTT

Ny avgjørelse fra Høyesterett: Forsikringsselskap kan kreve erstatning fra kommune etter brann

08/07/2024
Ny avgjørelse fra Høyesterett: Forsikringsselskap kan kreve erstatning fra kommune etter brann Norges Høyesterett avsa den 25. juni 2024 dom i sak mellom Gjensidige Forsikring og Rana kommune vedrørende krav om regress etter forsikringsutbetaling som Gjensidige hadde foretatt som tingskadeforsikrer for en bolig. Rana kommune hadde leid og fremleiet en bolig til flyktninger og i den forbindelse oppstod det en brann som medførte totalskade på boligen som var leid ut. Gjensidige utbetalte erstatning til huseier, men fremmet regresskrav mot Rana ...

Dom fra Høyesterett – lovvalg ved bilansvar

24/06/2024
Høyesterett har avsagt dom i sak med spørsmål om norsk eller dansk rett skulle anvendes for krav om erstatning etter en singelulykke med bil i Norge. Saken kom på spissen fordi det etter dansk rett, og forsikringsavtalen, var unntatt ansvar for skade på fører – hvilket er lovpålagt i Norge. Skadelidte, bileier og forsikringsselskapet var alle danske, og Høyesterett konkluderte med at dansk erstatningsrett skulle anvendes. Saken ble prosedert av Riisa ved advokat Joachim M. Skjelsbæk for Codan.   Kort ...

Dom fra Høyesterett – Uriktig opplysninger i forbindelse med skadeoppgjør – begrepet “må forstå”

04/06/2024
Høyesterett ga forsikringsforetaket medhold – opphevet lagmannsrettens dom Høyesterett har i sin dom av 31. mai gitt nærmere avklaring om forståelsen av fal § 8-1 fjerde ledd, som gjelder forsikringsavtalelovens bestemmelse om sikredes opplysningsplikt ved skadeoppgjør. Høyesterett behandlet her spørsmålet om hva som ligger i bestemmelsens vilkår til at sikrede «må forstå» at de bevisst uriktige opplysningene kan føre til at sikrede får utbetalt en erstatning han eller hun ikke har krav på. Saken gjaldt et forsikringsoppgjør etter en brann ...

KURS & EVENTER

Vi jobber med å lage nye kurs og eventer