SISTE NYTT

Borgarting lagmannsrett frifinner arkitekt for erstatningskrav

16/05/2024
Borgarting lagmannsrett frifinner arkitekt for erstatningskrav Av advokat / partner Toralf Wågheim i RIISA I dom 2. mai 2024 er Fremtind forsikring frifunnet for krav om erstatning mot arkitekt. Bakgrunnen for saken var at en byggherre skulle oppføre to leilighetsbygg i Orreskogen i Oslo. Byggherren engasjerte et eget selskap som tiltakshaver, som igjen engasjerte entreprenører og arkitekt. Arkitekten ble først engasjert privatrettslig for bistand til prosjektering og også senere offentligrettslig som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende innen enkelte fag. Avtalene ...

Høyesterett skal behandle sak om yrkesskadeerstatning

19/03/2024
Lagmannsretten behandlet i desember en yrkesskadesak hvor det sentrale spørsmålet var hva som var skjæringstidspunktet mellom påført inntektstap og tap i fremtidig inntekt (oppgjørstidspunktet). Dette er en praktisk problemstilling i saker etter yrkesskadeforsikringsloven, ettersom påført inntektstap erstattes individuelt, mens tap i fremtidig inntekt erstattes etter standardiserte regler. Forsikringsselskapet hadde utbetalt full erstatning for fremtidstapet i 2019. Selskapet mente derfor at dette var oppgjørstidspunktet, og dermed skjæringstidspunktet mellom påført og fremtidig inntektstap. Skadelidte mente derimot at skjæringstidspunktet skulle være tidspunktet for ...

Dom fra Dansk Høyesterett – Yrkesskade på hjemmekontor

06/03/2024
Dansk Høyesterett avsa 23. januar 2024 interessant dom i en yrkesskadesak, der spørsmålet var om en arbeidstaker på hjemmekontor var utsatt for en yrkesskade da hun falt ned trappen og slo hodet i forbindelse med flytting av et skrivebord fra første til andre etasje. Arbeidstaker mente hendelsen var en yrkesskade, og viste som støtte for sitt syn til at hun skulle flytte arbeidsbordet for å innrede hjemmekontor. Etter dansk lov omfattes alt arbeid som utføres for arbeidsgiveren av yrkesskadedekningen, men ...

KURS & EVENTER