SISTE NYTT

«kan-fradraget» etter skl. § 3-1 tredje ledd – Dom fra Høyesterett – spørsmål om fradrag for private forsikringer ved utmåling av dødsfallserstatning etter en pasientskade

14/02/2023
Høyesterett avsa 9. februar 2023 dom hvor etterlatte etter at en kvinne døde som følge av forsinket dignostikk av føflekkreft ikke måtte tåle fradrag i erstatningen som følge av forsikringsutbetaling. Høyesterett har i tidligere dommer, Bastrup (1998 – tap av forsørger), Hogstad (1999 -tap av forsørger) og i giftdrap (2002- tap av forsørger) etablert en praksis hvor avdrag på lån ansees som en fast utgift som de etterlatte får dekket i erstatningsutmålingen. Høyesterett har lagt til grunn at erstatningen og ...

Ny dom fra Høyesterett om pasientskadeerstatning

12/12/2022
Høyesterett har nylig avsagt dom i sak om krav om pasientskadeerstatning. Retten konkluderte med at en kvinne ikke hadde krav på pasientskadeerstatning ved nerveskade etter en operasjon. Kvinnen fremsatte krav om erstatning etter pasientskadeloven § 2 tredje ledd. Bestemmelsen gir rett til erstatning i unntakstilfeller selv om det ikke foreligger svikt ved den medisinske behandlingen. Høyesterett tok stilling til innholdet i momentene «særlig stor skade», «særlig uventet skade» og indikasjonsstillingen. Høyesterett trakk opp en veiledende medisinsk invaliditet på 35 %/gruppe ...

Er du vår nye kollega?

20/11/2022
Advokat og advokatfullmektig søkes Til våre kontorer i Bergen og Oslo søker vi flere advokater og advokatfullmektiger. Til stilling som advokat har du gjerne minst to-tre års arbeidserfaring. Du har i tillegg gjerne erfaring fra enkelte av våre kompetanseområder eller som dommerfullmektig, men det er ikke et krav. Til stilling som advokatfullmektig oppfordres både nyutdannede kandidater og du som har arbeidserfaring til å søke. Det vil det bli lagt vekt på gode faglige kvalifikasjoner, praktisk tilnærmingsevne, kommersiell forståelse og evne ...

KURS & EVENTER

Ansvarsseminaret 2023

17/04/2023
Advokatfirmaet RIISA ønsker deg og dine kolleger velkommen til vårt årlige ansvarsseminar, 17. – 18. april 2023. Seminaret er egnet for saksbehandlere, advokater og alle andre som arbeider med ansvarsforsikringer og regress. Vi byr på oppdatering og faglig fordypning i en rekke emner innen fagfeltene, og seminaret vil kunne søkes godkjent som etterutdanning. Kurset arrangeres på Lily Country Club, et nyåpnet spahotell i nærheten av Oslo Lufthavn Gardermoen. Hotellet har på kort tid blitt kjent for sine gode fasiliteter, og ...

Son-Seminaret 2023 – Fast eiendoms rettsforhold

08/05/2023
I samarbeid med Claims Link AS har vi gleden av å invitere deg og dine kollegaer til vårt årlige seminar på Son Spa. Seminaret arrangeres for 11. gang og vil deg solid faglig oppdatering på temaer innenfor fagfeltet fast eiendoms rettsforhold. Hovedfokuset vil være på problemstillinger knyttet til lov om avhending av fast eiendom og problemstillinger relatert til eiendomsmegler- og takstmannsansvar. Seminaret er egnet for advokater, eiendomsmeglere og takstmenn som arbeider med fast eiendom. Seminaret vil kunne søkes godkjent som ...

Personforsikringskurset 2023

23/05/2023
BACH ønsker i samarbeid med Advokatfirmaet RIISA velkommen til vårt årlige kurs i personforsikring, 23. – 24. mai 2023 på Quality Hotel Tønsberg. Kurset byr på faglig oppdatering til deg som jobber med personforsikringer som uføreforsikring, barneforsikring, ulykkesforsikring, sykeforsikring, helseforsikring, livsforsikring, lisensforsikring med videre. Kurset er forbeholdt ansatte i forsikringsselskapene. Fra Quality Hotel Tønsberg er det kort vei til Oslo og det sentrale Østlandet. Hotellet ligger kun 20 minutter fra Sandefjord lufthavn Torp, hvor er det gode flyforbindelser til Bergen ...

Personskadekurset 2023

07/06/2023
Advokatfirmaet RIISA ønsker deg og dine kolleger velkommen til vårt årlige kurs i personskadeerstatning. Vi byr på oppdatering og faglig fordypning i en rekke emner emner fra hele personskadeerstatningsretten, som for eksempel bilansvar, yrkesskade, pasientskader, og ansvarssaker, og seminaret vil kunne søkes godkjent som etterutdanning. Kurset egner seg for deg som arbeider som advokat eller saksbehandler innen personskadeerstatning. Kurset arrangeres på Lily Country Club, et nydelig spahotell i nærheten av Oslo Lufthavn Gardermoen. Hotellet har på kort tid blitt kjent for ...