Velkommen til Advokatfirmaet Riisa & Co i Bergen. Advokatfirmaet Riisa ble etablert i 1988 og består i dag av 33 advokater og advokatfullmektiger fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.

Riisa har helt siden oppstarten spesialisert seg på å representere forsikringsbransjen i alle typer saker innenfor forsikrings- og erstatningsrett, og tilbyr i tillegg spesialkompetanse innenfor en rekke andre fagområder.

Advokatfirmaet Riisa & Co i Bergen

Advokatfirmaet Riisa avd. Bergen har i likhet med kontoret i Oslo spesialkompetanse på erstatnings- og forsikringsrett, herunder personskadeerstatning og ansvarsforsikring. Vi bistår regelmessig landets største forsikringsselskaper både i tvister knyttet til yrkesskade, bilansvar og generell personskadeerstatning, samt krav over ansvarsforsikring for arkitekter og ingeniører, og ansvarskrav eller krav over sikkerhetsstillelsen til advokater og eiendomsmeglere. Ved krav mot eiendomsmeglere/advokater som driver eiendomsmegling bistår vi også med avvikling ved tap av bevilling til å drive eiendomsmegling.

I løpet av de 15 årene advokatfirmaet Riisa avd. Bergen har eksistert, har vi også opparbeidet oss en betydelig kompetanse på fast eiendoms rettsforhold, plan og bygningsrett samt entrepriserett med bistand overfor både private og næringsdrivende. I tillegg til å bistå private ved tvister rundt salg/kjøp av fast eiendom, bistår vi regelmessig flere større eiendomsbesittere og forvaltere i Bergen med bistand innen fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, selskapsrett samt alminnelig forretningsjus. Samtidig bistår vi flere eiendomsutviklere innen plan- og bygningsrett samt ved utbyggingsavtaler og kontraktsforhandlinger.

Vi bistår også flere større entreprenører innen entrepriserettslige problemstillinger, herunder med oppfølgning innen alt fra kursing til bistand i utførelsesfasen, deltakelse i forhandlingsmøter og bistand ved sluttoppgjør.

Ved transaksjoner yter vi også juridisk bistand på vegne av både private og næringsdrivende, herunder ved DD, bistand ved kontraktsforhandlinger og også som oppgjørsansvarlig ved salg/kjøp av både bolig- og næringsbygg.

Overfor private yter vi også bistand innenfor arv- og skifterettslige, samt tingsrettslige problemstillinger.

Våre advokater har omfattende erfaring innen prosedyre og fører jevnlig saker for både ting- og lagmannsrett. Flere av våre advokater har også erfaring fra, eller møterett for, Høyesterett.

Advokater fra Riisa avd. Bergen underviser for øvrig for BI innen eiendomsmeglingsrett, arbeidsrett og forretningsjus, samt for takstmenn via NEAK. Vi har også undervisningsoppdrag for NEF og eiendomsmeglerforetak, samt for forsikringsbransjen.

Benytt kontaktskjemaet for å komme raskt i kontakt med oss.

Navn:
E-post:
Beskjed:

Våre advokater og medarbeidere i Bergen

Svein Å Bergset

PARTNER / ADVOKAT (H)
mobil: 92 09 51 97

Svein Bergset arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innenfor områdene generell kontraktsrett, fast eiendom, entreprisrett, forsikringsrett og erstatningsrett. Bergset har omfattende prosedyreerfaring og har møterett for Høyesterett fra 2007. Bergset har styreerfaring, har vært medlem av advokatforeningens lovutvalg for forsikringsrett og foredragsholder bla for JUS og bedriftsøkonomisk institutt. Autorisert megler.

2007 – Møterett for Høyesterett
2001 – Partner, Riisa & Co
1998-2000 – Advokat, Codex Advokat AS
1994-1997 – Advokat Vesta Forsikring AS
1992-1993 – Dommerfullmektig Sunnfjord Sorenskriverembete
1991 – Konsulent, arbeidsmiljøavdeling, Kommunaldepartementet

1990 – Cand.jur., Universitetet i Bergen

David Hilton

PARTNER / ADVOKAT
David Hilton arbeider med erstatningsrett i og utenfor kontrakt. Herunder bedriftsansvar, profesjonsansvar og personskade, samt generell kontraktsrett, arbeidsrett, forsikringsrett, bygg- og entreprise, fast eiendom, avvikling av meklerforetak, skifte-/arverett og prosedyre. Erfaring blant annet med captives, revisjon av porteføljer, samt utarbeidelse av forsikringsvilkår/kollektive avtaler og produktoppbygning. Foredragsholder blant annet for Juristenes Utdanningssenter og Bedriftsøkonomisk Institutt (BI). Sensor BI/Forsikringsakademiet, UiB Bergen.
Medlem av Advokatforeningens Lovutvalg i forsikringsrett fra 1999.

2001 – Partner, Riisa & Co
1998-2000 – Advokat i Codex Advokat AS
1993-1998 – Leder Ansvarsavd./Produktsjef i Vesta Forsikring
1994-1997 – Skadesjef Vesta Forsikring
1990-1998 – Advokat i Vesta Forsikring

1990 – Cand. jur., Universitetet i Bergen

Chriss Bjorøy

PARTNER / ADVOKAT
Chriss Bjorøy har arbeidet som advokat i Riisa & Co fra 2002. Bjorøy har omfattende prosedyreerfaring fra ting- og lagmannsrett både i sivile saker og straffesaker. Hans fagområder er hovedsakelig fast eiendoms rettsforhold med hovedvekt på forvaltning samt kjøp og salg av næringseiendom, hvor han bistår noen av de større eiendomsbesitterne og forvalterne i Bergen samt flere banker. Han har også betydelig kompetanse innen alminnelig forretningsjus, eiendomsmegling og transaksjoner, arv – og skifterett, sammenslutningsrett og prosedyre, samt erstatningsrett med hovedfokus på personskadeerstatning. Han arbeider også med profesjonsansvar og forsikringsrett, hovedsakelig knyttet til advokater og eiendomsmeglere. Bjorøy har siden 2010 undervist i eiendomsmeglingsrett på eiendomsmeglerstudiet ved Handelshøyskolen BI, og holder regelmessig foredrag for eiendomsmeglingsbransjen og takstmenn, blant annet Norges Eiendomsmeglerforbund og NEAK. Bjorøy har tillatelse til å drive eiendomsmegling og bistår ved eiendomsoppgjør som oppgjørsansvarlig, både for private og næringsdrivende, samt med Due Diligence og kontraktsforhandlinger.

2012 – Partner, Riisa & Co
2004 – Advokat, Riisa & Co
2005-2007 – Dommerfullmektig Fjordane tingrett
2002-2004 – Advokatfullmektig Riisa & Co

2002 – Cand. jur., Universitetet i Bergen

Børth-Eivind A Lid

ADVOKAT
Børth-Eivind Lid arbeider hovedsakelig med forsikringsrett, erstatningsrett i og utenfor kontrakt, personskadeerstatning, profesjonsansvar, fast eiendom og entreprise. Han har omfattende prosedyreerfaring for tingrett og lagmannsrett. Lid har også erfaring med utarbeidelse og revisjon av forsikringsvilkår, både innen person- og ansvarsforsikring, samt utarbeidelse av juridiske betenkninger særlig innenfor emnet forsikringsrett.

2005 – Advokat, Riisa & Co
2001-2005 – Advokatfullmektig/advokat, Tryg Vesta Forsikring
1999 -2001 – Førstekonsulent, Fylkeslegen i Hordaland
1998-1999 – Jurist, Fyllingsdalen sosialkontor

1998 – Cand.jur., Universitetet i Bergen

Kristin Aspevik

ADVOKAT
2012 – Advokat, Riisa & Co
2012 – Foredragsholder ved Bedriftsøkonomisk Institutt (BI)
2009-2011 – Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Harris DA
2008-2009 – Jurist i Stiftelsestilsynet

2008 – Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Endre Nåmdal

ADVOKAT
Endre Nåmdal arbeider med kontraktsrett, entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold, selskapsrett, miljørett samt prosedyre. Han foreleser i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI.

2008 – Advokat, Riisa & Co
2006-2008 – Dommerfullmektig Bergen tingrett
2000-2006 – Universitetslektor, stipendiat og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

2008 – Juridisk doktorgrad (Ph.D) fra Universitetet i Bergen
2003 – Advokatbevilling
2000 – Cand. jur. Universitetet i Bergen

Beate Katrin Selstad Røysland

ADVOKAT
Beate Katrin Selstad Røysland arbeider hovedsakelig med forsikringsrett og erstatningsrett relatert til profesjonsansvar, ansvarssaker og bygnings- og tingsskade. Røysland bistår også med rådgivning knyttet til fast eiendom, kontraktsrett og entreprise. I tillegg har Røysland god kompetanse innenfor arbeidsrett, arv- og skifte. Røysland bistår sine klienter i tvisteløsninger og prosederer årlig saker for domstolene.

2016 – Advokat, Riisa & Co
2014 – Advokatfullmektig, Riisa & Co
2013-2014 – Advokatfullmektig i annen advokatvirksomhet
2012 – Trainee, Advokatfirmaet Harris DA
2011-2012 – Jussformidlingen, saksbehandler og leder av rettspolitisk utvalg
2013 – Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Masteroppgave: «Kva omfattast av omgrepa ”lønn” i aml. § 14-12a første ledd bokstav f og ”felles goder og tjenester” i aml. § 14-12a andre ledd»

Toralf Wågheim

ADVOKAT
Toralf Wågheim arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, herunder profesjonsansvar, forsikringsrett, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, arbeidsrett, samt tvisteløsning og prosedyre. Wågheim har bred prosedyreerfaring fra ting- og lagmannsrett. Han er ofte benyttet som foredragsholder innenfor profesjonsansvar og advokatrett, og har skrevet bok om advokaters erstatningsansvar. Wågheim har videre jobbet som advokat i Advokatforeningen med forslaget til ny advokatlov. Han har også undervist og hatt oppdrag som sensor ved Universitetet i Oslo og Treider College Oslo, og er foreleser ved eiendomsmeglerstudiet ved Handelshøyskolen BI.

2015 – Advokat, Riisa & Co
2013-2015 – Advokat Advokatforeningen
2012-2013 – Dommerfullmektig Asker og Bærum tingrett
2009-2011 – Advokat Advokatfirmaet Hjort DA
2007-2008 – Advokatfullmektig Advokatfirmaet Hjort DA
2003-2006 – Trainee ved flere advokatkontorer i Oslo, herunder Regjeringsadvokaten og Kommuneadvokaten i Oslo

2006 – Cand. jur., Universitetet i Oslo
2005-2006 – Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Publikasjoner:
Advokaters erstatningsansvar – Gyldendal Akademisk 2009

Mariann Eide

ADVOKATFULLMEKTIG
Mariann Eide arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, herunder profesjonsansvar, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, arbeidsrett, samt tvisteløsning og prosedyre. Eide bistår også klienter med rådgivning knyttet til arv- og skifte. I tillegg har Eide god kompetanse i utlendingsrett og skatterett. Hun har bl. a. hatt oppdrag som sensor og oppgaveveileder i skatterett ved Norges Handelshøyskole, og er foreleser i faget ved eiendomsmeglerstudiet ved Handelshøyskolen BI.

2017- – Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Riisa & Co
2012-2017 – Seniorskattejurist, Skatt vest
2008-2012 – Rådgiver, Utlendingsnemnda
2007-2008 – Førstekonsulent, Tollregion Vest Norge AS
2006-2007 – Førstekonsulent, Utlendingsnemnda
2005-2006 – Advokatfullmektig, Personskadeadvokaten AS

2010 – Arbeidsrett, Universitetet i Oslo
2004 – Cand.jur., Universitetet i Bergen

Thea Cornelia Hyldgaard

ADVOKATFULLMEKTIG

Thea Cornelia Hyldgaard arbeider hovedsakelig med erstatningsrett i og utenfor kontrakt, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, arbeidsrett, samt tvisteløsning og prosedyre. Hyldgaard bistår også klienter med rådgivning knyttet til arv- og skifte. I tillegg har Hyldgaard god kompetanse i tingsrett, panterett og konkursrett. Hun har videre hatt oppdrag som sensor og oppgaveveileder ved Høgskolen Innlandet, samt hatt oppdrag som oppgaveretter i rettslære ved Norges Handelshøgskole.

Jon Dinesh Thorud

ADVOKATFULLMEKTIG

Jon Dinesh Thorud arbeider hovedsakelig med tvisteløsning innenfor rettsområdene fast eiendom/entreprise og erstatningsrett/forsikringsrett. Thorud jobber også med problemstillinger knyttet til kontraktsrett, selskapsrett og arbeidsrett.

Anne Tofteland

ADMINISTRASJON

Renate Mjøs Soltveit

ADMINISTRASJON

Kontaktinfo

Advokatfirmaet Riisa – Bergen

Besøksadresse:
Bryggen 15, Inng. Nikolaikirkealmenningen 1A, 5003 Bergen

Postadresse:
Postboks 663 Sentrum, 5807 Bergen

Sentralbord: +47 55 30 63 80
Fax: +47 55 30 63 81
E-post: riisa.bergen@riisa.no

Facebook