Avlysning av kurs og seminarer i september og oktober

Grunnet den fortsatt uklare smittesituasjonen i Norge har BACH og Advokatfirmaet RIISA sett seg tvunget til å vurdere om det pr. i dag er tilrådelig å gjennomføre kurs og seminarer med mange deltakere. Vi ønsker å bidra til den nasjonale dugnaden for å bekjempe smittespredning. I lys av dette er det besluttet at alle kurs og seminarer i september og oktober dessverre må avlyses.

Vi er svært lei oss for at vi på kort varsel må avlyse disse tradisjonelle kursene og beklager de ulemper dette medfører.

Kursavgiften til de som allerede har meldt seg på vil bli refundert i sin helhet og overført til den kontoen det er betalt fra. Ta kontakt ved behov for kreditnota.

Vi håper at situasjonen med tiden vil normalisere seg, og ser frem til igjen å kunne ønske velkommen til kurs og seminarer så snart smittesituasjonen tillater det. Følg med på våre hjemmesider eller ta gjerne kontakt for oppdateringer!

Personskadekurset på Miklagard i desember planlegges gjennomført som normalt.