BACH ble etablert av Advokatfirmaet Riisa i 1998, og har spesialisert seg på skadebehandling for det norske forsikringsmarkedet.

Vi tilbyr tjenester innenfor hele spekteret av forsikrings– og erstatningsrett og håndterer i dag saker for de fleste norske forsikringsselskaper, i tillegg til å representere og bistå en rekke europeiske og internasjonale forsikringsselskaper og -sammenslutninger.

Vi bistår selskapene med faglig og juridisk krevende saksbehandling, og alle ansatte i BACH er jurister og har advokatbevilling eller er autoriserte advokatfullmektiger. Flere av våre ansatte har i tillegg solid erfaring innen forsikring, særlig skadeoppgjør og ledelse.

BACH har et tett samarbeid med Advokatfirmaet Riisa, som har vært et ledende advokatfirma i det norske forsikringsmarkedet siden oppstarten i 1988.

Fagområder

Skadebehandling

BACH tilbyr tjenester innenfor hele spekteret av forsikrings- og erstatningsrett. Vi håndtere de fleste typer av forsikringsskader med hoved kompetanse i personskader, yrkesskader, ulykke, store og kompleks saker, ansvar, profesjonsansvar og skadeoppgjør på fast eiendom med særlig kompetanse innen regress.

I tillegg yter vi bistand i forsikringsoppgjør ved tingskader, reiseforsikring, rettshjelpsdekninger, eierskifteforsikringer, produktansvar, kollektive uføredekninger, motorvogn (bilansvar og kasko), transportskader og fraktansvar.

Juridiske tjenester

BACH tilbyr prosessbistand i alle saker, og våre advokater har alle god prosedyre- og forhandlingserfaring.
Vi har tett samarbeid med Riisa, som har vært et ledende advokatfirma i det norske forsikringsmarkedet siden oppstarten i 1988.

Konsulenttjenester

I tillegg til alminnelig saksbehandling har vi lang erfaring med skaderevisjon, utvikling av forsikringsvilkår og forsikringsrådgivning innen flere områder. Våre advokater holder jevnlig kurs og foredrag.

Internasjonale skader, Grønt Kort og EU motor direktiv

BACH er godkjent av Trafikkforsikringsforeningen til å opptre som Grønt kort korrespondent i Norge. I tillegg opptrer BACH som representant for en rekke selskaper etter EUs fjerde motorvogndirektiv.

For oversikt over hvilke selskaper BACH representerer og ytterligere informasjon om grønt kort avtalen og EUs Fjerde motorvogn direktiv, henvises til Trafikkforsikringsforeningens hjemmeside www.tff.no

Run-off og legacy porteføljer

BACH kan håndtere run-off og legacy porteføljer inkl. kommuteringer.

Medarbeidere

Stine Riisa Maurstad

DAGLIG LEDER

Cecilie Nesheim-Kristensen

ADVOKAT
Cecilie Nesheim-Kristensen har solid erfaring innen erstatningsrett (yrkesskade, yrkessykdom og personskadeerstatning), forsikringsrett, prosedyre for domstolene og forhandlinger.

2009 – Advokat, BACH AS
2008-2009 – Advokatfullmektig, BACH AS
2006-2008 – Rådgiver, Yrkessykdomskontoret
2001-2006 – Førstekonsulent trygdeetaten

2001 – Cand. jur. Universitetet i Oslo
2000-2001 – Universidad Complutense de Madrid, spesialfag

Benedikte Engstrøm Skipperud

ADVOKAT
Benedikte jobber hovedsakelig med personskadeerstatning, og har tidligere jobbet for både forsikringsselskap og som advokat for skadelidte.

2015 – Advokat, BACH AS
2011-2015 – Advokat, Advokatfirmaet Salomon Johansen AS
2008-2011 – Fagkonsulent, yrkesskadeavdeling, Gjensidige Forsikring
2007-2008 – Oppgjørskonsulent, uføreavdeling, Gjensidige Forsikring

2006 – Cand.jur. fra Universitetet i Oslo
2004 – University of North Dakota, School of law

Trond Høiby

ADVOKAT
Trond arbeider særlig med personskadeerstatning, yrkesskadeerstatning, regress, personforsikringsprodukter og ansvarsskader.

2011 – Advokat i BACH AS
2006-2011 – Rådgiver/seniorrådgiver og advokatfullmektig Statens Pensjonskasse, juridisk seksjon
1997-2006 – Ferie- og deltidsengasjementer, og fast ansatt i NAV/Toppidrettsutøver (tikamp)

2002 – Cand.jur – Universitetet i Oslo i 2002

Cathrin Stenberg Skola

ADVOKAT
Cathrin Helene Stenberg Skola har erfaring fra de fleste typer av forsikringsskadesaker, og har tidligere jobbet for flere forsikringsselskap og Finansklagenemnda. Arbeider særlig med ansvarssaker og regress, samt bygnings- og tingskadedekninger, eierskifte, reiseskader, rettshjelp, bilansvar og prosedyre.

2016 – Advokat i BACH AS
2009-2016 – Advokat/Advokatfullmektig i Finansklagenemnda
2014-2015 – Advokatfullmektig, Legal claims, liability and bodily injury, Codan Forsikring
2004-2009 – Advokatfullmektig/juridisk ansvarlig, skadeavd. i Gouda Reiseforsikring
2003-2005 – Meglerassistent/visningsansvarlig i DNB NOR Eiendom
1999-2001 – Visningsansvarlig i Gjensidige NOR Eiendom

2004 – Cand. jur., Universitetet i Oslo
2001-2002 – Spesialfag, Università di LUISS i Roma (internasjonal voldgift, sjørett og EU-rett)
1995-1997 – Engelsk mellomfag, Universitetet i Oslo
Spesialoppgave: Rimelighetsavgjørelser i internasjonal handelsvoldgift
Engelsk, italiensk og fransk

Kristoffer Klingen

ADVOKAT
Kristoffer arbeider i hovedsak med personskade, herunder yrkesskade, yrkessykdom og bilansvar.

2017 – Advokat, BACH AS
2014 – Advokatfullmektig, BACH AS
2013 – Saksbehandler, BACH AS

2014 – Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
Materoppgave: Skadelidtes medvirkning – unnlatt bruk av verneutstyr og betydningen for erstatningen.

Stefan Snarvold

ADVOKAT

Stefan Snarvold har mer enn ti års erfaring med personskadeerstatning og personforsikring. Han har erfaring fra ulike norske forsikringsselskaper, og i tillegg bakgrunn fra et advokatfirma.

Gjennom de senere årene har Stefan bygget opp en særlig kompetanse på produkter innen personforsikring som uføreforsikring, sykeforsikring, barneforsikring og ulykkesforsikring.

I tillegg til skadebehandling bistår Stefan forsikringsselskapene med klagebehandling, vilkårsutforming, revisjoner og generell faglig rådgivning.

Med sin unike kompetanse på personforsikring er Stefan en populær foredragsholder blant våre samarbeidspartnere.

Stefan har i tillegg kompetanse på eierskifteforsikring, regress, forhandling, tvisteløsning og prosedyre.

Anders Christensen

ADVOKAT

Line Wold Eriksrud

ADVOKATFULLMEKTIG
Line arbeider hovedsakelig med personforsikringer og personskadeerstatning, og har også erfaring med utenlandssaker.

2013 – Advokatfullmektig i BACH AS
2009-2013 – Saksbehandler i BACH AS

2012 – Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo

Oda Madssen

ADVOKATFULLMEKTIG
Oda arbeider med bygnings- og tingsskade, personskade, samt andre forsikrings- og erstatningsrettslige problemstillinger.

2015 – Advokatfullmektig, BACH AS
2014 – Saksbehandler, BACH AS

2013 – Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
Masteroppgave: Barns personvern i forhold til foreldres publiseringer på Facebook.

Martine Rygg

ADVOKATFULLMEKTIG

Nicolai Dammyr

ADVOKATFULLMEKTIG

Victoria Drange Blytt

ADVOKATFULLMEKTIG

Christian Engh

ADVOKATFULLMEKTIG

Kontaktinfo

BACH

Besøksadresse:
Bygdøy Allé 23, Inng. Lambrechts gate, 0262 Oslo

Postadresse:
Postboks 3144 Elisenberg, 0207 Oslo

Sentralbord: +47 22 12 15 70
Motor Utland: +47 22 12 15 91
E-post: claims@baclaims.no

LinkedIn