Behov for avklaring av advokaters profesjonsansvar

Advokat og partner i Advokatfirmaet RIISA, Toralf Wågheim, uttaler seg i siste utgave av Advokatbladet om behovet for rettslig avklaring av advokaters profesjonsansvar.

Blant annet bør det i følge Wågheim skilles mellom profesjonelle og private klienter i ansvarsvurderingen:

“Advokatens profesjonsansvar gjelder også når klienten er profesjonell, men advokaten bør kunne forutsette at profesjonelle klienter ikke trenger samme oppfølgning og omfang på rådgivningen som en ikke-profesjonell klient.”

 

Les artikkelen her!