Dom fra Borgarting i “trikkesaken”

Borgarting lagmannsrett har den 5. januar 2018 avsagt dom i “trikkesaken”.

Advokat Halldis Winje har bistått tiltalte i saken, som endte med full frifinnelse.

Les mer om saken i Fagbladet. Dommen er publisert i Lovdata.