Dom fra Borgarting i «trikkesaken»

Borgarting lagmannsrett har den 5. januar 2018 avsagt dom i «trikkesaken».

Advokat Halldis Winje har bistått tiltalte i saken, som endte med full frifinnelse.

Les mer om saken i Fagbladet. Dommen er publisert i Lovdata.