LATEST NEWS

Høyesterett skal behandle sak om yrkesskadeerstatning

19/03/2024
Lagmannsretten behandlet i desember en yrkesskadesak hvor det sentrale spørsmålet var hva som var skjæringstidspunktet mellom påført inntektstap og tap i fremtidig inntekt (oppgjørstidspunktet). Dette er en praktisk problemstilling i saker etter yrkesskadeforsikringsloven, ettersom påført inntektstap erstattes individuelt, mens tap i fremtidig inntekt erstattes etter standardiserte regler. Forsikringsselskapet hadde utbetalt full erstatning for fremtidstapet i 2019. Selskapet mente derfor at dette var oppgjørstidspunktet, og dermed skjæringstidspunktet mellom påført og fremtidig inntektstap. Skadelidte mente derimot at skjæringstidspunktet skulle være tidspunktet for ...

Dom fra Dansk Høyesterett – Yrkesskade på hjemmekontor

06/03/2024
Dansk Høyesterett avsa 23. januar 2024 interessant dom i en yrkesskadesak, der spørsmålet var om en arbeidstaker på hjemmekontor var utsatt for en yrkesskade da hun falt ned trappen og slo hodet i forbindelse med flytting av et skrivebord fra første til andre etasje. Arbeidstaker mente hendelsen var en yrkesskade, og viste som støtte for sitt syn til at hun skulle flytte arbeidsbordet for å innrede hjemmekontor. Etter dansk lov omfattes alt arbeid som utføres for arbeidsgiveren av yrkesskadedekningen, men ...

Dom fra Høyesterett – Erstatning for setningsskader etter grannelova – rettslig årsakssammenheng – adekvans

09/01/2024
I en ny dom fra Høyesterett (HR-2023-2420-A) tilkjennes huseier erstatning for setningsskader. Dommen inneholder interessante vurderinger rundt spørsmålet om rettslig årsakssammenheng, og særlig adekvans. Bakgrunnen for saken var et selskap som fikk boret energibrønn på eiendommen sin i Sandefjord. Det oppstod store setningsskader på naboeiendommer i perioden etter at energibrønnen ble etablert. Geotekniske undersøkelser viste at setningsskadene hadde oppstått som følge av en endring i grunnvannstanden og poretrykket i området.  Ingen av de berørte naboene hadde dekning for skadene under ...

COURSES & EVENTS

Kommende kurs våren 2024

01/01/2024
  Vi er glade for å kunne ønske velkommen til våre populære kurs våren 2024. Som alltid tilbyr vi faglig oppdatering og samvær med bransjekollegaer i hyggelige omgivelser! Denne våren kan vi by på kurs for deg som ønsker å utvikle deg faglig innen ansvar, regress, fast eiendom, personskadeerstatning eller personforsikring. Du finner nyheter og oppdatert informasjon om våre kurs og seminarer på https://riisa.no/kurs-event/   Det årlige seminaret i personskadeerstatning Dato for årets kurs er 15. mars 2024. I samarbeid ...

Ansvarsseminaret 2024

18/04/2024
Advokatfirmaet RIISA ønsker deg og dine kolleger velkommen til vårt årlige ansvarsseminar, 18. – 19. april 2024. Seminaret er egnet for saksbehandlere, advokater og alle andre som arbeider med ansvarsforsikringer og regress. Vi byr på oppdatering og faglig fordypning i en rekke emner innen fagfeltene, og seminaret vil kunne søkes godkjent som etterutdanning. Kurset arrangeres på Lily Country Club, et flott spahotell i nærheten av Oslo Lufthavn Gardermoen. Hotellet har på kort tid blitt kjent for sine gode fasiliteter, og ...

Son-Seminaret 2024 – Fast eiendoms rettsforhold

22/04/2024
I samarbeid med Claims Link AS har vi gleden av å invitere deg og dine kollegaer til vårt årlige seminar på Son Spa. Seminaret arrangeres for 12. gang og vil deg solid faglig oppdatering på temaer innenfor fagfeltet fast eiendoms rettsforhold. Hovedfokuset vil være på problemstillinger knyttet til lov om avhending av fast eiendom og problemstillinger relatert til eiendomsmegler- og takstmannsansvar. Seminaret er egnet for advokater, eiendomsmeglere og takstmenn som arbeider med fast eiendom. Seminaret vil kunne søkes godkjent som ...

Personforsikringskurset 2024

22/05/2024
BACH ønsker i samarbeid med Advokatfirmaet RIISA velkommen til vårt årlige kurs i personforsikring, 22. – 23. mai 2024 på Quality Hotel Tønsberg. Kurset byr på faglig oppdatering til deg som jobber med personforsikringer som uføreforsikring, barneforsikring, ulykkesforsikring, sykeforsikring, helseforsikring, livsforsikring, lisensforsikring med videre. Kurset er forbeholdt ansatte i forsikringsselskapene. Fra Quality Hotel Tønsberg er det kort vei til Oslo og det sentrale Østlandet. Hotellet ligger kun 20 minutter fra Sandefjord lufthavn Torp, hvor er det gode flyforbindelser til Bergen ...

Personskadekurset 2024

06/06/2024
Advokatfirmaet RIISA ønsker deg og dine kolleger velkommen til vårt årlige kurs i personskadeerstatning. Vi byr på oppdatering og faglig fordypning i en rekke emner emner fra hele personskadeerstatningsretten, som for eksempel bilansvar, yrkesskade, pasientskader, og ansvarssaker, og seminaret vil kunne søkes godkjent som etterutdanning. Kurset egner seg for deg som arbeider som advokat eller saksbehandler innen personskadeerstatning. Kurset arrangeres på Lily Country Club, et nydelig spahotell i nærheten av Oslo Lufthavn Gardermoen. Hotellet har på kort tid blitt kjent for ...