Son-Seminaret 2023 – Fast eiendoms rettsforhold

  •  08/05/2023 - 09/05/2023
     09:00 - 15:30

I samarbeid med Claims Link AS har vi gleden av å invitere deg og dine kollegaer til vårt årlige seminar på Son Spa. Seminaret arrangeres for 11. gang og vil deg solid faglig oppdatering på temaer innenfor fagfeltet fast eiendoms rettsforhold. Hovedfokuset vil være på problemstillinger knyttet til lov om avhending av fast eiendom og problemstillinger relatert til eiendomsmegler- og takstmannsansvar.

Seminaret er egnet for advokater, eiendomsmeglere og takstmenn som arbeider med fast eiendom. Seminaret vil kunne søkes godkjent som etterutdanning både for advokater og eiendomsmeglere.

Påmelding

Kursavgift kr 5 500

Det er avtalt en kurspakke med hotellet som hver enkelt deltaker selv betaler. Kurspakken inneholder overnatting og alle måltider, totalt kr 4 485,-. Kurspakken kommer i tillegg til kursavgiften. For overnatting i dobbeltrom er prisen kr 3 985,- pr. pers. Ved påmelding blir hotellrom automatisk reservert, og vi ber om tilbakemelding dersom du ønsker å dele dobbeltrom eller dersom du ikke ønsker overnatting.

Før middag vil det som vanlig være et «sosialt program», og det er ønskelig at flest mulig overnatter. For de som ikke overnatter vil det tilkomme dagpakke med kr 1095,- pr. dag. Dersom det er ønskelig å delta på middagen koster denne kr 795,-.

Program Dag 1:
09.00 – 09.30   Registrering og kaffe
09.30 – 09.35   Velkommen med Elisabeth D. Bogen og Jarl Henstein
09.35 – 10.35    Godt og blandet fra avhendingsloven – utvalgte temaer

Marcus Hytten Nilssen, advokat Advokatfirmaet Solver
Magnus Guderud, Advokatfirmaet RIISA

10.50 – 11.35   Forholdet mellom avhendingsloven og eierseksjonsloven

Professor, Ph.D. BI / Advokat IBF Legal Harald Benestad Anderssen

11.35 – 12.30   Lunsj
12.30 – 13.15   Endringer i avhendingsloven – erfaringer og utvikling så langt

Mads Andersen, leder for fag og forretningsutvikling i Claims Link
Erik Johansen, advokat i HELP forsikring

13.30 – 14.15   Advokatetiske regler

Amna Avdagic, advokatfullmektig i Advokatforeningen
Merlinda Emini, advokatfullmektig i Advokatforeningen

14.30 – 15.15   Forholdsmessig prisavslag eller prisavslag utmålt etter utbedringskostnader

Joachim Mikkelsborg Skjelsbæk, advokat i Advokatfirmaet RIISA

15.30 – 16.00   Forventbar stand i det nedre sjiktet etter avhl § 3-2

Anniken Evensen, advokat i Crawford

18.00 – 19.30   Sosialt opplegg i Hollendersalen
19.30 –             Middag og fest
Program Dag 2:
09.00 – 10.45   Avhørmetodikk – verktøy for å få mer nøyaktig, relevant og pålitelig informasjon

Asbjørn Rachlew, politioverbetjent og forsker

11.00 – 11.45   Ulovligheter

Kirsten Gjermstad, advokat i Claims Link

11.45 – 12.45   Lunsj
12.45 – 13.30   Mangler ved el-anlegg

Gard Bonner, juridisk utredningsleder ved Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)

13.45 – 15.30   Siste års rettspraksis

Arne Meidell, advokat og faglig leder prosess i Claims Link
Ola Fæhn, advokat i Forbrukeradvokatene AS

Betingelser

Ved avbestilling 4 uker eller senere belastes kurspakke og kursavgift i sin helhet. Ved ønske om samlefaktura må påmelding skje samlet. Faktura vil bli utstedt ved påmelding.

Spørsmål

Har du spørsmål om kurset, ta kontakt med:

Julie Hoffart, e-post: julie.hoffart@claimslink.no, tlf: 413 73 743

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.