BACH har siden 1998 bistått norske og internasjonale forsikringsselskaper med skadeoppgjør. Vi har lang erfaring med grenseoverskridende skadesaker, og bistår i tillegg utenlandske forsikringsselskaper i norsk erstatning- og forsikringsrett.

Grønt kort

Trafikkforsikringsforeningen har godkjent BACH som Grønt kort-korrespondent i Norge. Vi representerer i tillegg en rekke europeiske forsikringsselskaper etter EUs fjerde motorvogndirektiv.

Mer informasjon om hvilke selskaper vi representerer finnes på Trafikkforsikringsforeningens hjemmeside, tff.no.

 

Internasjonale skader

Skader i utlandet reiser ulike rettslige spørsmål, som for eksempel lovvalg og verneting. Det er imidlertid vurdering av årsakssammenheng og utmåling av erstatning som ofte viser seg som mest krevende.

BACH har lang erfaring med å bistå norske forsikringsselskaper ved skader i utlandet. Vi har særlig erfaring med bilansvar og privatansvar, men kan også bistå med andre typer saker. Vår ambisjon er et effektivt og riktig skadeoppgjør, av hensyn til forsikrede, skadelidte og forsikringsselskapet.