as@riisa.no

(+47) 934 36 071

Amund Steinsvik

Partner, advokat

Amund jobber med tvisteløsning og prosedyre relatert til forsikring- og erstatningsrettslige problemstillinger. Primært håndterer Amund ansvar- og regressaker på vegne av ulike forsikringsforetak. Han har omfattende prosedyreerfaring. Før Amund startet i Riisa, jobbet han blant annet seks år i domstolen.

 

De senere årene har Amund jobbet med en rekke store og komplekse domstolsprosesser, særlig knyttet til ulike typer forsikringsrettslige tvister, som for eksempel en stor sak om «pandemiforsikring», hvor han sammen med advokat Jørgen Svartebekk representerte forsikringsforetaket (LB-2021-76372).

 

Amund har særlig erfaring med ulike typer profesjonsansvar, som advokat-, styre- og eiendomsmegleransvar. Han har også ført flere saker for domstolen om legemiddelforsikring.

 

I 2022 gjennomførte Amund sin første prøvesak for Høyesterett (HR-2022-192-A) hvor fire forsikringsforetak nådde frem med sine regresskrav mot et nettselskap som ble funnet erstatningsansvarlig etter at et trenedfall medførte overspenning i distribusjonsnettet.

Erfaring

2024-

Partner, Advokatfirmaet RIISA

2016-2023

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2014-2016

Advokat, staten

2008-2014

Dommerfullmektig, Domstoladministrasjonen

2007-2008

Advokatfullmektig, privat advokatfirma

Utdannelse

2007

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Annet

Pågående

Sensor, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Lillehammer