ac@baclaims.no

(+47) 992 33 125

Anders Christensen

ADVOKAT

Anders har mer enn ti års erfaring som skadebehandler innen skadeforsikring. De siste årene har an arbeidet særlig med saker innenfor ansvar og regress, men han har også erfaring innen bygning- og tingskade.

 

Med bakgrunn fra et mindre forsikringsselskap har Anders vært involvert i alle sider av forsikringsproduktet, fra utvikling av produktet og forsikringsvilkårene til oppgjør av skadesaker. Anders har i tillegg erfaring som personvernombud og anti-hvitvaskingsansvarlig.

 

Anders bistår i dag flere norske og utenlandske forsikringsselskap med skadebehandling og konsulenttjenester.

Erfaring

2019-

Advokat, BACH

2018-2019

Advokatfullmektig, BACH

2016-2018

Advokatfullmektig, Insr Insurance Group

2015-2016

Juridisk saksbehandler, Crawford & Company

2014-2015

Skadekoordinator, Saga Forsikring

2008-2010

Deltid/studentstilling saksbehandler, Norwegian Claims Link

Utdannelse

2015

Bedriftsforsikring – skade, Handelshøyskolen BI

2013

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo