kgp@riisa.no

(+47) 916 12 981

Klara Gullberg Plaine

Advokat

Klara Gullberg Plaine har 10 års erfaring innen fagområdene forsikringsrett og erstatningsrett og arbeider med saksbehandling, forhandlinger, rådgivning, foredrag og prosedyre.

 

Hun har erfaring innenfor de fleste forsikringsdekninger som omfatter skade og sykdom på person, både under de lovpålagte dekningene som bilansvar og yrkesskade, private forsikringer og gruppelivsforsikringer.

 

Videre har Klara 4 år som rettsfullmektig i Trygderetten, hvor hun hadde en dommerrolle med ansvar for komplekse saker i trygde-, pensjons- og forvaltningsrett. Klara arbeidet også særskilt med saker som hadde EØS-rettslig tilsnitt, og fikk god nytte av tidligere studier i Tyskland der hun som del av mastergraden tok fag innen EU-rett. Erfaringen og kompetansen hun fikk i Trygderetten har hun fått god bruk for også på forsikringsområdet.

 

Klara har mange års erfaring fra skadeoppgjør og forhandlinger i komplekse saker, noe som innebærer en særlig kompetanse til å se løsninger i saker hun behandler.  Hun er effektiv og smidig og har evnen til å håndtere utfordrende og komplekse saker.

Erfaring

2023

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2016 - 2023

Advokat, Protector Forsikring

2012 - 2016

Rettsfullmektig, Trygderetten

Utdannelse

2007-2011

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Språk

Engelsk, skriftlig og muntlig