lca@riisa.no

(+47) 932 30 028

Lars-Christian Axelsen

Advokat

Lars-Christian Axelsen har lang erfaring med personskadeerstatning og personforsikring, og arbeider særlig med trafikkskader og yrkesskader. I tillegg har han omfattende kompetanse på yrkessykdommer, og bistår forsikringsselskapene med krevende og komplekse saker.

 

Gjennom de senere årene har Lars-Christian bygget opp en omfattende kompetanse på prosedyre for domstolene innen et bredt spekter av temaer innen forsikring- og erstatningsrett.

 

I tillegg til personskade og personforsikring, arbeider Lars-Christian med flere ulike forsikringsprodukter, herunder ulike typer ansvarsforsikring som styreansvar, profesjonsansvar med videre. Lars-Christian bistår i tillegg forsikringsselskapene med saksbehandling og juridisk rådgivning.

Erfaring

2017-

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2016-2017

Advokat, BACH

2011-2016

Advokatfullmektig, BACH

Utdannelse

2010

Master i rettsvitenskap, UiO