Ny dom fra Høyesterett om pasientskadeerstatning

Høyesterett har nylig avsagt dom i sak om krav om pasientskadeerstatning. Retten konkluderte med at en kvinne ikke hadde krav på pasientskadeerstatning ved nerveskade etter en operasjon.

Kvinnen fremsatte krav om erstatning etter pasientskadeloven § 2 tredje ledd. Bestemmelsen gir rett til erstatning i unntakstilfeller selv om det ikke foreligger svikt ved den medisinske behandlingen. Høyesterett tok stilling til innholdet i momentene «særlig stor skad, «særlig uventet skade» og indikasjonsstillingen. Høyesterett trakk opp en veiledende medisinsk invaliditet på 35 %/gruppe tre og lot avgjørelsen bero på en helhetsvurdering av nevnte momenter. Manglende informasjon om risikoen er ikke relevant til støtte for erstatningsgrunnlag når det ikke foreligger informasjonsplikt.

Staten ved Pasientskadenemnda (PSN) var representert av Advokatfirmaet RIISA ved advokat (H) Svein Bergset.