Nye partnere – Oda Jepsen – Amund Steinsvik

 

 

Advokatfirmaet RIISA er svært glade for å annonsere at Oda Jepsen og Amund Steinsvik vil bli tatt opp som partnere fra 1.1.24.

Oda begynte som advokatfullmektig i RIISA sitt datterselskap BACH i 2014, og har arbeidet som advokatfullmektig og advokat i RIISA siden 2015. Oda arbeider bredt innenfor vårt hovedområde erstatnings- og forsikringsrett og bistår hovedsakelig forsikringsselskaper med tvisteløsning innen ansvar og regress, men også med personskade, eierskifte og generell forsikringsrett.

Amund har jobbet i RIISA siden 2015 og arbeider med tvisteløsning og prosedyre, primært knyttet til ansvar og regress på vegne av forsikringsselskaper. Han har omfattende prosedyreerfaring både som advokat og fra seks år i domstolen. Amund har vært involvert i flere store forsikringssaker de siste årene, blant annet Strawberry-saken og oppgjøret etter Flatanger-brannen i 2014.

Med disse partneropptakene fortsetter Advokatfirmaet RIISA arbeidet med å ytterligere styrke vår posisjon i markedet som landets fremste fagmiljø innen forsikrings-/erstatningsrett og prosess.