Advokatfirmaet Riisa ble etablert i 1988 og består i dag av 33 advokater og advokatfullmektiger fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Trondheim.

Riisa har helt siden oppstarten spesialisert seg på å representere forsikringsbransjen i alle typer saker innenfor forsikrings- og erstatningsrett.

Firmaet tilbyr også spesialkompetanse innenfor en rekke andre fagområder.

Advokatene i Riisa har omfattende prosedyreerfaring, og ni av advokatene har møterett for Høyesterett.

Kontakt oss i dag

Navn:
E-post:
Beskjed:

La oss prøve om vi kan hjelpe deg. Fyll ut kontaktskjema og klikk på send. Vi svarer raskt.

Erstatningsrett og forsikringsrett

Advokatfirmaet Riisa har siden firmaet ble etablert i 1988 hatt erstatnings -og forsikringsrett som det primære fagområdet. Vi yter bistand til norske og utenlandske forsikringsselskaper, både i form av skadebehandling, prosedyreoppdrag, samt annen rådgivning og bistand.

Vi jobber med alle sider av forsikring; tegning, vilkårsgjennomgang- og revisjon, samt generell rådgivning, men hovedtyngden av vårt arbeid knytter seg til skadeoppgjør. Vi behandler og prosederer saker som gjelder personskader, profesjonsansvar, tingskader, transportansvar, produktansvar, eierskifteforsikring, samt andre produkter. Vi har lang erfaring med de fleste forsikringsprodukter, og tilstreber oss alltid å finne gode, utenrettslige løsninger for våre klienter gjennom effektiv saksbehandling. Når dette ikke er mulig, har vi også erfarne prosedyreadvokater som kan føre saken for alle instanser. Våre advokater har prosedert en rekke forsikringssaker for Høyesterett de siste 25 årene, og 9 av våre partnere har møterett for Høyesterett.

[

Kontaktinfo

Advokatfirmaet Riisa – Oslo

Besøksadresse:
Bygdøy Allé 23, Inng. Lambrechts gate, 0262 Oslo

Postadresse:
Postboks 3119 Elisenberg, 0207 Oslo

Sentralbord: +47 22 12 15 70
E-post: riisa.mail@riisa.no

Facebook

Advokatfirmaet Riisa – Bergen

Besøksadresse:
Bryggen 15, Inng. Nikolaikirkealmenningen 1A, 5003 Bergen

Postadresse:
Postboks 663 Sentrum, 5807 Bergen

Sentralbord: +47 55 30 63 80
Fax: +47 55 30 63 81
E-post: riisa.bergen@riisa.no

Facebook

Advokatfirmaet Riisa – Trondheim

Adresse:
Fjordgata 82, 7010 Trondheim

Sentralbord: +47 73 92 38 00
Fax: +47 7392 38 01
E-post: riisa.trondheim@riisa.no