Eierskifteseminaret i Son 2019

  • Eierskifteseminaret i Son 2019
    16/09/2019 - 17/09/2019
    09:00 - 16:00

Advokatfirmaet RIISA og Claims Link har i år igjen gleden av å invitere deg til Son-Seminaret 2019.

Seminaret arrangeres for åttende året på rad, og vil gi deg solid faglig oppdatering på temaer innen fast eiendoms rettsforhold. Hovedfokuset vil være problemstillinger knyttet til kjøp/salg av fast eiendom og lov om avhending av fast eiendom.

Seminaret er egnet for advokater, eiendomsmeglere og takstmenn som arbeider med fast eiendom og er godkjent som etterutdanning både for advokater og eiendomsmeglere.

Årets temaer og foredragsholdere:
En ny rettstilstand i boligomsetningen – endringer i avhendingsloven

Harald Benestad Anderssen, Professor PhD/Advokat, IBF Legal

Skjeggkre – faglig og juridisk oppdatering

Stein Norstein, Skadesjef/biolog, Anticimex
Advokat Line Engelmann-Kokkim, Protector forsikring
Advokat Blerande Thaqi, HELP Forsikring

Direkte krav med utgangspunkt i avhendlingsloven § 4-16

Professor Trygve Bergsåker

Hvordan utmåler man prisavslag når deler av mangelen er opplyst?

Advokat Kristian Ellstrøm, Codex Advokat

Takstmannens aktsomhetsnorm sett opp mot avhendingsloven § 3-7

Advokat Per Christian Grant-Carlsen, Brækhus Advokatfirma

Elektrisk anlegg – innføring av nye forskriftskrav

Daglig leder B.Sc elektroteknikker Ragnar Holtan, Omega Holtan AS

Fordel av forlenget levetid – betydning for utmåling av prisavslag etter avhl. § 4-12 annet ledd

Advokat Christian Hagen Tønsberg, Advokatfirmaet CLP

Siste års rettspraksis

Advokat Ola Fæhn, Forburkeradvokatene
Advokat Arne Meidell, Claims Link

Flere hefter for samme skade – ulike problemstillinger og typetilfeller
– Ansvar etter eierseksjonsloven og avhendingsloven
– Ansvar etter håndverkertjenesteloven og avhendingsloven

Advokat Jarl R. Henstein, Advokatfirmaet RIISA

Ved påmelding blir hotellrom automatisk reservert, og vi ber om tilbakemelding dersom du ikke ønsker overnatting. Det er avtalt en kurspakke med hotellet som hver deltaker selv betaler. Kurspakken inneholder overnatting og måltider begge dager, totalt kr 2 245,-Kurspakken inneholder også fri trening og inngang til Spa avd. i 1. etg. For de som ikke overnatter tilkommer en dagpakke på kr 700 per dag i tillegg til kursavgift. Dagpakken kommer i tillegg for samtlige deltakere dag to. Ved avbestilling 4 uker eller senere belastes kurspakke og kursavgift i sin helhet. Ved ønske om samlefaktura må påmelding skje samlet. Faktura vil bli utstedt ved påmelding.

Meld deg på under!
Spørsmål

Dersom du har spørsmål om kurset, ta kontakt med:
Julie Hoffart, e-post: julie.hoffart@claimslink.no, tlf. 479 02 327

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.