Februarkurset – Det årlige seminaret i personskadeerstatning

  • Seminar i personskadeerstatning
     13/02/2020
     09:00 - 16:30

I samarbeid med Advokatfirmaet Ness Lundin og Personskadeforbundet LTN har vi gleden av å invitere til seminar i personskadeerstatning.

Seminaret avholdes torsdag 13. februar 2020 fra kl 0900 til 1630 i Oslo kongressenter, Youngs gt. 11.

Program
09:00-09:30 Registrering
09:30-10:30 Behandling av erstatningssak, strategier og oversikt i relasjon til forsikringsselskap og skadelidt

Advokat Ole Andresen, Advokatfirmaet RIISA
Advokat Tom Sørum, NessLundin

10:45-11:45 Pensjonstap ved beregning av erstatning for tap i fremtidig erverv

Advokat Trond Wehn, NessLundin
Steven Portch, Jussystemer

11:45-12:30 Prosessrisiko og megling i personskadesaker

Advokat Øystein Myre Bremset, Advokatfirmaet BAHR

12:30-13:30 Lunsj
13:30-14:30 Erstatningsutmåling ved gjenopptak

Advokat Therese Lohne Boehlke, NessLundin
Advokat Kristine Fougner, Advokatfirmaet RIISA

14:45-15:45 Kapitaliseringsrenten fastsettes i forskrift – prosessen videre

Lovrådgiver Kathrine K. Fredwall, Justisdepartementets lovavdeling
Yngve Holth, leder konsulentavdeling, NORSKOG
Aktuar Kari Mørk, Finans Norge

15:45-16:30 Diskusjon

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Praktisk informasjon:

Kursavgift kr 3 900, som inkluderer en kurspakke med lunsj og forfriskninger.

Ved avbestilling fire uker før kursstart eller senere, belastes kursavgift i sin helhet. Faktura utstedes for kursavgift utstedes ved påmelding. Ved ønske om samlefaktura må påmelding skje samlet.

Meld deg på her:
We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.