Februarkurset – Det årlige seminaret i personskadeerstatning

  • Seminar i personskadeerstatning
    13/02/2020
    09:00 - 16:30

I samarbeid med Advokatfirmaet Ness Lundin og Personskadeforbundet LTN har vi gleden av å invitere til seminar i personskadeerstatning.

Seminaret avholdes torsdag 13. februar 2019 fra kl 0900 til 1630 i Oslo kongressenter, Youngs gt. 11.

Foreløpig program:
  • Behandling av en erstatningssak, herunder strategier og oversikt både i relasjon til forsikringsselskap og skadelidt
  • Pensjonstap ved beregning av erstatning for tap i fremtidig erverv
  • Erstatningsutmåling ved gjenopptak
  • Prosessrisiko og megling i personskadesaker
  • Kapitaliseringsrenten skal fastsettes i forskrift. Taktiske vurderinger og nye utfordringer ved saksbehandling og utmåling
Bekreftede foredragsholdere:

Advokatene Therese Lohne Boehlke, Marit Asphaug, Trond Wehn, Tom Sørum og Ole Andresen, Høyesterettsdommere Per Erik Bergsjø og Steinar Tjomsland, Steven Portch i Jussystemer.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Praktisk informasjon:

Kursavgift kr 3 900, som inkluderer en kurspakke med lunsj og forfriskninger.

Ved avbestilling fire uker før kursstart eller senere, belastes kursavgift i sin helhet. Faktura utstedes for kursavgift utstedes ved påmelding. Ved ønske om samlefaktura må påmelding skje samlet.

Meld deg på her:
Detaljer Pris Ant.
Kursavgiftvis detaljer + 3.900,00NOK (NOK)