Avlyst: Personforsikringskurset i Tønsberg 2020

  • Kurs i personforsikring
     22/09/2020 - 23/09/2020
     09:30 - 15:00

BACH inviterer i samarbeid med Advokatfirmaet Riisa til vårt årlige kurs i personforsikring, 22.-23. september 2020 på Quality Hotel Tønsberg.

Som tidligere år tar kurset sikte på å gi deg som jobber som saksbehandler, advokat, underwriter, innkjøper, eller med andre produkter innen personforsikring, faglig oppdatering innen temaer som ulykkesforsikring, barneforsikring, uføreforsikring, helseforsikring med videre. Kurset er forbeholdt ansatte i forsikringsselskapene.

Kurset arrangeres som vanlig på Quality Hotel Tønsberg. Her er det kort vei til Oslo og det sentrale Østlandet. Fra Sandefjord lufthavn Torp er det gode flyforbindelser til Bergen og Trondheim, og programmet er tilpasset disse.

Program
Siste års nemndspraksis

Hilde Kapskarmo

avdelingsleder, advokat, Finansklagenemnda

Smerte – medisinske og forsikringsmedisinske utfordringer

William Goldsack

spesialist i allmennmedisin og fysikalsk medisin og rehabilitering

Symptomklausuler i lys av nyere rettspraksis

Lars-Christian Axelsen

advokat, Advokatfirmaet RIISA

 Svik ved oppgjør i uføreforsikring

Svein Å. Bergset

advokat, Advokatfirmaet RIISA

 Hvordan vurdere faktum? Et medisinsk, rettslig og praktisk perspektiv

Yngve Skogrand

advokat, Advokatfirmaet RIISA

 Saklig grunn til å nekte tegning jf. fal. § 12-12

Stefan Snarvold

advokat, BACH

 Utlevering av opplysninger innhentet under saksbehandlingen

Espen Hollerud

advokat, BACH

 Avkortning av erstatning ved barns medvirkning til egen skade

Truls Nygaard

advokat, If skadeforsikring

 Nye dommer om lisensforsikring

Kristoffer Klingen

advokat, BACH

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Påmelding

Meld deg på ved å registrere deg under!

Kursavgift kr 4 900.

Det er avtalt en kurspakke med hotellet som hver deltaker selv betaler. Kurspakken inneholder overnatting og alle måltider, totalt kr 2 290. Ved påmelding blir hotellrom automatisk reservert, og vi ber om tilbakemelding dersom du ikke ønsker overnatting.

Vi tar smittevern på alvor

I lys av Covid-19-situasjonen, vil vi måtte gjennomføre kurset på en litt annen måte enn normalt. Vi følger til enhver tid helsemyndighetenes anbefalinger. Det blir blant annet lagt til rette for god avstand mellom alle deltakere i konferanselokalet, og hotellet har innført særlige rutiner knyttet til servering av mat og drikke.

Vi tilbyr full refusjon av både kursavgift og kurspakke dersom endringer i helsemyndighetenes retningslinjer medfører at kurset ikke kan gjennomføres som planlagt.

Betingelser

Faktura utstedes ved påmelding. Ved ønske om samlefaktura må påmelding skje samlet.

Ved endringer i helsemyndighetens retningslinjer som medfører at kurset ikke kan gjennomføres, vil kursavgift og kurspakke bli refundert i sin helhet.
Øvrig avbestilling 4 uker før kursstart eller senere belastes kurspakke og kursavgift i sin helhet.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål om kurset, ta kontakt med:
Stine Riisa Maurstad, srm@baclaims.no
Stefan Snarvold, ss@baclaims.no
Kristoffer Klingen, kk@baclaims.no

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.