Personskadekurset 2021

  • Personskadekurset 2021
     14/10/2021 - 15/10/2021
     10:00 - 16:00
  • Personskadekurset 2021
     14/10/2021 - 15/10/2021
     10:00 - 16:00

Advokatfirmaet RIISA ønsker deg og dine kolleger velkommen til vårt årlige kurs i personskadeerstatning.

Som kjent ble kurset i 2020 dessverre avlyst på grunn av pandemisituasjonen. Nå ser det imidlertid lysere ut, og vi gleder oss til å avholde fysiske kurs.

Som tidligere år, byr vi på faglig oppdatering og fordypning for deg som arbeider som advokat eller saksbehandler innen personskadeerstatning. Kurset tar for seg emner fra hele personskadeerstatningsretten, som for eksempel bilansvar, yrkesskade, pasientskader, og ansvarssaker.

Kurset arrangeres på Lily Country Club, et nyåpnet spahotell i nærheten av Oslo Lufthavn Gardermoen. Hotellet ligger i naturskjønne omgivelser, med et konferansesenter godt egnet for å ivareta smittevernhensyn.

Kurset er åpent for alle ansatte i forsikringsselskapene. Andre interessenter er velkommen til å kontakte oss på kurs@riisa.no med en forespørsel om deltakelse.

 Program
Post commotio / lettehodeskader – fra en leges perspektiv og en jurists perspektiv
PTSD og psykiske lidelser i en erstatningsrettslig sammenheng
Tapsbegrensningsplikt / medvirkning / operasjonsplikt
Aktivitetsplikten i FAL § 13-13
Nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand
Bilansvaret og EØS-retten
Gjennomgang av sentral rettspraksis

–        Ansvarsgrunnlag

–        Årsakssammenheng

–        Utmåling

Nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand
Utmålingsspørsmål knyttet til yrkesskadereglene
Utmålingsspørsmål knyttet til utenlandske skadelidte i Norge
Gjennomgang av nyere rettspraksis: ansvarsgrunnlag – årsakssammenheng – økonomisk tap

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Påmelding

Kursavgift kr 5 000.

Det er avtalt en kurspakke med hotellet som hver deltaker selv betaler. Kurspakken inneholder overnatting og alle måltider, totalt kr 2 840. Ved påmelding blir hotellrom automatisk reservert, og vi ber om tilbakemelding dersom du ikke ønsker overnatting.

Før middag vil det som vanlig være et “sosialt program”, og det er ønskelig at flest mulig overnatter.

For å kunne ivareta hensynet til smittevern ber vi om påmelding så snart som mulig.

Earlybird-tilbud!
Ved påmelding innen 25. juni tilbyr vi kursavgift til spesialipris: kr 4 500
Betingelser

Faktura utstedes ved påmelding. Ved ønske om samlefaktura må påmelding skje samlet.

Ved avbestilling 4 uker før kursstart eller senere belastes kurspakke og kursavgift i sin helhet.

Spørsmål

Kontakt gjerne kurskommiteen dersom du har spørsmål:
Ståle Haugsvær (tlf 22 12 15 98, e-post stale.haugsvar@riisa.no)
Yngve Skogrand (tlf 22 12 15 84, e-post yngve.skogrand@riisa.no)
Marit Asphaug (tlf 22 12 15 80, e-post marit.asphaug@riisa.no)

Har du spørsmål om påmelding, kontakt oss på kurs@riisa.no

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.