Personskadekurset i Son 2019

 • Personskadekurset i Son
   06/06/2019 - 07/06/2019
   10:00 - 17:00

Vi ønsker å invitere deg og dine kollegaer til kurs i behandling av personskadesaker. Kurset vil passe for saksbehandlere, advokater og andre som jobber med bilansvar, yrkesskade, pasientskader og ansvarssaker. Kurset er forbeholdt ansatte i forsikringsselskapene.

Kurset vil som vanlig bli avholdt på Son Spa.

Kursprogrammet er p.t. ikke fastsatt i detalj, men vi tar blant annet sikte på å behandle følgende emner.

 • Smerte som følgeplager – fra en leges perspektiv
 • Gjenopptak av personskadesaker
 • Ny høyesterettsdom om erstatningsvern for psykiske skader – praktisk betydning
 • Forsikringsselskapers bruk av eksterne medisinske sakkyndige – taushetsplikt
 • Ansvarsgrunnlag for personskade ved risikoaktivitet
 • Gjennomgang av nyere rettspraksis, hva gjelder både ansvarsgrunnlag årsakssammenheng og økonomisk tap

Flere temaer og nærmere program med forelesere vil bli sendt ut senere. Vi tar forbehold om endringer.

Det er avtalt en kurspakke med hotellet som hver enkelt deltaker selv betaler, og som inneholder overnatting og alle måltider med kr 2 945. Kursavgiften vil være kr 5 000. Ved påmelding blir hotellrom automatisk reservert, og vi ber om tilbakemelding dersom du ikke ønsker overnatting. Vi ber om bindende påmelding innen 10. april 2019.

Earlybird-tilbud!

Til de første 20 påmeldte tilbyr vi kurspris til spesialpris, kr 4 500

Ved avbestilling fire uker før kursstart eller senere belastes kurspakke og kursavgift i sin helhet. Ved ønsker om samlefaktura må påmelding skje samlet. Faktura vil bli utstedt ved påmelding.

Meld deg på under!

Eventuelle spørsmål om kurset kan stilles til kurskomiteen som består av
Ståle Haugsvær (tlf 22 12 15 98, e-post stale.haugsvar@riisa.no)
Ole Andresen (tlf 22 12 15 73, e-post ole.andresen@riisa.no)
Yngve Skogrand (tlf 22 12 15 84, e-post yngve.skogrand@riisa.no)
Marit Asphaug (tlf 22 12 15 80, e-post marit.asphaug@riisa.no)

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.