Avlyst: Personskadekurset 2020

  • Personskadekurset 2020
    03/12/2020 - 04/12/2020
    09:30 - 16:00

Advokatfirmaet RIISA ønsker deg og dine kolleger velkommen til vårt årlige kurs i personskadeerstatning.

Som tidligere år byr vi på faglig oppdatering og fordypning for deg som arbeider som advokat eller saksbehandler innen personskadeerstatning. Kurset tar for seg emner fra hele personskadeerstatningsretten, som for eksempel bilansvar, yrkesskade, pasientskader, og ansvarssaker.

For å kunne ivareta myndighetenes retningslinjer for smittevern, avholdes årets kurs på Soria Moria hotell.

Kurset er åpent for alle ansatte i forsikringsselskapene. Andre interessenter er velkommen til å kontakte oss på kurs@riisa.no med en forespørsel om deltakelse.

 Program
Post commotio / lettehodeskader – fra en leges perspektiv og en jurists perspektiv

Professor Helge J. Nordal og advokat Yngve Skogrand, Advokatfirmaet RIISA

Utenlandske skadelidte, jf. nylig avsagt dom

Advokat Svein Bergset, Advokatfirmaet RIISA

Aktivitetsplikten i FAL § 13-13

Advokat Truls Nygård, If Skadeforsikring

Utmålingsspørsmål knyttet til yrkesskadereglene

Advokat Kristine Fougner, Advokatfirmaet RIISA

PTSD og psykiske lidelser i en erstatningsrettslig sammenheng

Advokat Yngve Skogrand, Advokatfirmaet RIISA

Bilansvaret og EØS-retten

Advokat Tom Sørum, Advokatfirmaet Ness Lundin

Gjennomgang av sentral rettspraksis

–        Ansvarsgrunnlag

–        Årsakssammenheng

–        Utmåling

Advokat Kristine Fougner og advokat Ståle Haugsvær, Advokatfirmaet RIISA

Nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand

Advokat Jane Ytreøy Grøndalen, Codan Forsikring

Tapsbegrensningsplikt/medvirkning

Advokat Marit Asphaug, Advokatfirmaet RIISA

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Påmelding

Kursavgift kr 5 000.

Det er avtalt en kurspakke med hotellet som hver deltaker selv betaler. Kurspakken inneholder overnatting og alle måltider, totalt kr 3 325. Ved påmelding blir hotellrom automatisk reservert, og vi ber om tilbakemelding dersom du ikke ønsker overnatting.

Før middag vil det som vanlig være et “sosialt program”, og det er ønskelig at flest mulig overnatter.

For å kunne ivareta hensynet til smittevern ber vi om påmelding så snart som mulig.

Betingelser

Faktura utstedes ved påmelding. Ved ønske om samlefaktura må påmelding skje samlet.

Ved avbestilling 4 uker før kursstart eller senere belastes kurspakke og kursavgift i sin helhet.

Spørsmål

Kontakt gjerne kurskommiteen dersom du har spørsmål:
Ståle Haugsvær (tlf 22 12 15 98, e-post stale.haugsvar@riisa.no)
Yngve Skogrand (tlf 22 12 15 84, e-post yngve.skogrand@riisa.no)
Marit Asphaug (tlf 22 12 15 80, e-post marit.asphaug@riisa.no)

Har du spørsmål om påmelding, kontakt oss på kurs@riisa.no

Detaljer Pris Ant.
Kursavgiftvis detaljer + 5.000,00NOK (NOK)   Ingen ledige plasser