Seminar i personskadeerstatning

  •  31/01/2019
     09:30 - 16:30

                               

 

 

 

I samarbeid med Advokatfirmaet Ness Lundin og Personskadeforbundet LTN har vi gleden av å invitere til seminar i personskadeerstatning.

Seminaret avholdes torsdag 31. januar 2019 fra kl 0930 til 1630 i Oslo kongressenter, Youngs gt. 11.

Foreløpig program:

Objektivt Ansvar
i lys av nyere Høyesterettsdommer
Høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø
Norges Høyesterett
Tredjepartskrav ved personskade
herunder krav fra pårørende etter Utøya
Professor Bjarte Askeland
Universitetet i Bergen
Erstatningsvernet interesse ved personskade
– et kvinnerettslig perspektiv
Førsteamanuensis Birgitte Hagland
Universitetet i Oslo
Lunsj
Pensjonstap ved erstatningsutmåling Advokat Beate Farhne
Saksomkostninger og advokathonorar
en rimelig eller urimelig nødvendighet?
Advokat Tom Sørum
Advokat Ole Andresen
Paneldebatt


Kursleder: Per Oretorp, Personskadeforbundet LTN

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Kursavgift kr 3 750, som inkluderer en kurspakke med lunsj og forfriskninger. Faktura vil bli sendt så snart vi har mottatt påmelding. Ved ønske om samlefaktura må påmelding skje samlet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Jan Gunnar Ness       tlf.        23299001      ness@nesslundin.no
Ole Andresen              tlf.        22121573       ole.andresen@riisa.no
Per Oretorp                 tlf.        92068901      per@personskadeforbundet.no

 

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.