Son-Seminaret 2023 – Fast eiendoms rettsforhold

  • 08/05/2023 - 09/05/2023
    09:00 - 15:30

I samarbeid med Claims Link AS har vi gleden av å invitere deg og dine kollegaer til vårt årlige seminar på Son Spa. Seminaret arrangeres for 11. gang og vil deg solid faglig oppdatering på temaer innenfor fagfeltet fast eiendoms rettsforhold. Hovedfokuset vil være på problemstillinger knyttet til lov om avhending av fast eiendom og problemstillinger relatert til eiendomsmegler- og takstmannsansvar.

Seminaret er egnet for advokater, eiendomsmeglere og takstmenn som arbeider med fast eiendom. Seminaret vil kunne søkes godkjent som etterutdanning både for advokater og eiendomsmeglere.

Påmelding

Kursavgift kr 5 500

Det er avtalt en kurspakke med hotellet som hver enkelt deltaker selv betaler. Kurspakken inneholder overnatting og alle måltider, totalt kr 4 485,-. Kurspakken kommer i tillegg til kursavgiften. For overnatting i dobbeltrom er prisen kr 3 985,- pr. pers. Ved påmelding blir hotellrom automatisk reservert, og vi ber om tilbakemelding dersom du ønsker å dele dobbeltrom eller dersom du ikke ønsker overnatting.

Før middag vil det som vanlig være et «sosialt program», og det er ønskelig at flest mulig overnatter. For de som ikke overnatter vil det tilkomme dagpakke med kr 1095,- pr. dag. Dersom det er ønskelig å delta på middagen koster denne kr 795,-.

Program
Avhørsmetodikk – verktøy for å få mer nøyaktig, relevant og pålitelig informasjon

Asbjørn Rachlew, politioverbetjent og forsker

Forholdet mellom avhendingsloven og eierseksjonsloven
Hvordan utmåle prisavslag når kjøper både kan kreve prisavslag etter avhendingsloven og erstatning etter eierseksjonsloven for samme skadeProfessor, Ph.D. BI / Advokat IBF Legal Harald Benestad Anderssen
Utmåling av prisavslag. Forholdsmessig eller utmålt etter utbedringskostnadene
Hva er en tilfredsstillende utbedring av mangelen?Joachim M. Skjelsbæk, Advokatfirmaet RIISA
Ulovligheter
Opplysninger i prospekt
Hvem skal sjekke om godkjenning er i orden?
Kjøpers tapsbegrensningspliktKirsten Gjermstad, advokat i Claims Link
Advokatetikk – den nye disiplinærordningen og gjennomgang av praksis

Amna Avdagic, advokatfullmektig i Advokatforeningen
Merlinda Emini, advokatfullmektig i Advokatforeningen

Godt og blandet fra avhendingsloven – utvalgte temaer
Krav til FDV-dokumentasjon – regelverk og utmåling
Kjøpers tapsbegrensningsplikt
Utmåling av prisavslag ved mangelfulle og/eller uriktige opplysninger på selgersiden. Fokus på bygningsdeler som har utgått på levetid eller nærmer seg forventet levetidMarcus Hytten Nilssen, advokat Advokatfirmaet Solver
Magnus Guderud, Advokatfirmaet RIISA
Endringer i avhendingsloven – erfaringer og utvikling så langt

Mads Andersen, leder for fag og forretningsutvikling i Claims Link
Erik Johansen, advokat i HELP forsikring

Siste års rettspraksis

Arne Meidell, advokat og faglig leder prosess i Claims Link
Ola Fæhn, advokat i Forbrukeradvokatene AS

Mangler ved el-anlegg – Er partiell utbedring mulig?
Manglende dokumentasjon for utført arbeid på el-anlegg.
Hva sier regelverket og hvordan kan forholdet utbedres?
Manglende samsvarserklæring
Hva sier regelverket og hvordan kan forholdet utbedres?
Varmekabler lagt av ufaglærte.
Hva sier regelverket og hvordan kan forholdet utbedres?Juridisk utredningsleder Gard Bonner, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
Betingelser

Ved avbestilling 4 uker eller senere belastes kurspakke og kursavgift i sin helhet. Ved ønske om samlefaktura må påmelding skje samlet. Faktura vil bli utstedt ved påmelding.

Spørsmål

Har du spørsmål om kurset, ta kontakt med:

Julie Hoffart, e-post: julie.hoffart@claimslink.no, tlf: 413 73 743

Detaljer Pris Ant.
Earlybird kursavgiftvis detaljer + 5.000,00NOK (NOK)   Ingen ledige plasser
Kursavgiftvis detaljer + 5.500,00NOK (NOK)