Son-Seminaret 2024 – Fast eiendoms rettsforhold

  •  22/04/2024 - 23/04/2024
     09:00 - 15:30

I samarbeid med Claims Link AS har vi gleden av å invitere deg og dine kollegaer til vårt årlige seminar på Son Spa. Seminaret arrangeres for 12. gang og vil deg solid faglig oppdatering på temaer innenfor fagfeltet fast eiendoms rettsforhold. Hovedfokuset vil være på problemstillinger knyttet til lov om avhending av fast eiendom og problemstillinger relatert til eiendomsmegler- og takstmannsansvar.

Seminaret er egnet for advokater, eiendomsmeglere og takstmenn som arbeider med fast eiendom. Seminaret vil kunne søkes godkjent som etterutdanning både for advokater og eiendomsmeglere.

Påmelding

Kursavgift kr 5 500

Early bird-pris (til de 20 første som melder seg på) kr. 5 000,-

Det er avtalt en kurspakke med hotellet som hver deltaker selv betaler. Kurspakken inneholder overnatting (enkeltrom) og alle måltider, totalt kr 4 685,-. Kurspakken kommer i tillegg til kursavgiften. For overnatting i dobbeltrom blir prisen kr. 4 185,- pr. pers. Ved påmelding blir hotellrom automatisk reservert, og vi ber om tilbakemelding dersom du ikke ønsker overnatting.

Før middag vil det som vanlig være et “sosialt program”, og det er ønskelig at flest mulig overnatter. For de som ikke overnatter vil det tilkomme dagpakke med kr 1195,- pr. dag. Dersom det er ønskelig å delta på middagen koster denne kr 895,-.

Betingelser

Ved avbestilling 4 uker eller senere belastes kurspakke og kursavgift i sin helhet. Ved ønske om samlefaktura må påmelding skje samlet. Faktura vil bli utstedt ved påmelding.

Spørsmål

Har du spørsmål om kurset, ta kontakt med:

Julie Hoffart, e-post: julie.hoffart@claimslink.no, tlf: 413 73 743

Foreløpig program
Om reklamasjonsregler, passivitetsprinsippet og realitetsdrøftelser

Erik Titlestad Monsen, professor i rettsvitenskap

Hevingsoppgjøret sett i lys av HR 2023 2415 A

Marcus Hytten Nilsen, advokat i Advokatfirmaet Solver

Magnus Guderud, advokat i Advokatfirmaet Riisa

Vurdering av prosessrisiko

Øystein Myre Bremset, advokat partner i Advokatfirmaet Grette og tidligere profesjonell pokerspiller

Forholdet mellom bygningsforsikring og boligselgerforsikring

Frida Sørlie Furset, avdelings leder Forsikringsoppgjør i Fremtind

Tilstandsrapporter til besvær – gyldig, delvis gyldig eller helt gyldig?

Martin Øyna Nymoen, advokat i Claims Link

Nye regler for arealoppmåling

Kenneth Hegge, daglig leder i Taksforum Trøndelag

Tore Korshavn, takstmann i Takstforum Trøndelag

Siste års rettspraksis

Arne Meidell, advokat i Claims Link

Erik Johansen, advokat i HELP forsikring

Detaljer Pris Ant.
Earlybird kursavgiftvis detaljer + 5.000,00NOK NOK   Ingen ledige plasser
Kursavgiftvis detaljer + 5.500,00NOK NOK