Son-seminaret 2018 – Eierskifte

  • Eierskifteseminaret i Son
     17/09/2018 - 18/09/2018
     09:00 - 16:00

I samarbeid med Norwegian Claims Link har Advokatfirmaet Riisa & Co gleden av å invitere deg og dine kollegaer til Son-seminaret 2018. Kurset avholdes som vanlig på Son Spa.

Seminaret arrangeres for 7. året på rad, og vil gi deg solid faglig oppdatering på temaer innen fast eiendoms rettsforhold. Hovedfokuset vil være på problemstillinger knyttet til lov om avhending av fast eiendom og problemstillinger relatert til eiendomsmegler- og takstmannsansvar. Seminaret er egnet for advokater, eiendomsmeglere og takstmenn som arbeider med fast eiendom og er godkjent som etterutdanning både for advokater og eiendomsmeglere.

 

Årets temaer vil være:

Rettstilstanden etter HR-2017-1073-A
Høyesterett avsa i fjor dom hvor det ble lagt til grunn at man ved vesentlighetsvurderingen som hovedregel skal se hen til de fulle utbedringskostnader. Hvilken betydning har dommen hatt for mangelsvurderingen?
Professor, Ph.D. BI, Harald Benestad Anderssen

Gjensidiges tilstandsgaranti – en gjennomgang
Professor, Ph.D. BI, Harald Benestad Anderssen

Høyesterett har avsagt to prinsipielt viktige dommer om utmåling av prisavslag etter bustadoppføringslova, HR-2018-392 og HR-2017-2102A.
En gjennomgang av dommene samt en analyse av hvilken betydning dommene kan få for utmåling av prisavslag etter avhendingsloven.
Advokat Ph.D., Endre Nåmdal, Advokatfirmaet Riisa & Co

Rettsmekling
Med særlig fokus på tvister etter avhendingsloven.
Lagdommer Borgarting lagmannsrett, Tine Kari Nordengen

Takstmannen som skadeårsak
Advokat Thomas Myran, Juridisk direktør, Protector forsikring

Prosessuelle temaer
Med fokus på gjenåpning av dommer, nye krav som bringes inn i verserende tvist.

Høyesterettsdommer Bergljot Webster

Reklamasjon
Advokat/Partner Lars Ulleberg Jensen, Wikborg Rein Advokatfirma

Innføring i TEK-17
Med fokus på eierskiftesaker
Takstmann Vidar Aarnes

Utfordringer ved markedsføring av boliger – konsekvenser for selger, kjøper og megler
Temaet vil ha fokus på den nye Bransjenormen for markedsføring av bolig som kommer fra Forbrukertilsynet ila sommeren.
Advokat Stine Hjallum, Aktiv Eiendomsmegling

Erstatningsbestemmelsene i Avhendingsloven
Utvalgte emner.
Advokatene Gro Schjetne og Marianne Kvanvik, Legal 24

Siste års rettspraksis
Advokat Sølve Robstad, Crawford Legal Advokatfirma

Advokat Arne Meidel, Norwegian Claims Link

Programmet finner du her.

Før middag vil det være et sosialt program, og det er ønskelig at flest mulig overnatter.

Kursavgift kr. 5 000,-.

Det er avtalt en kurspakke med hotellet som hver enkelt deltaker selv betaler. Kurspakken inneholder overnatting og alle måltider, totalt kr. 2 860,- (enkeltrom) og kr. 2 560,- (per pers dobbeltrom). For de som ikke overnatter tilkommer en dagpakke på kr. 680,- per dag i tillegg til kursavgiften. Vi ber om at de som ikke ønsker overnatting gir særskilt beskjed om dette ved påmelding.

Bindende påmelding innen 30. juni 2018. Spørsmål om påmelding kan rettes til Ane Haave Sveen (Ane.Haave.Sveen@ncl-as.no). Tlf. 913 12 567

Ved avbestilling 4 uker eller senere belastes kurspakke og kursavgift i sin helhet.

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.