Frokostkurs: “Bori II”

Skal den ansvarlige i byggesaker være uten erstatningsansvar overfor de private skadelidte?

Juristenes Utdanningssenter avholder den 14. desember frokostkurs om Høyesteretts dom HR-2017-1834-A, “Bori II”. Saken gjaldt erstatning etter feilaktig grunnlag for ferdigattest. Advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk og advokat Steffen Asmundsson prosessfullmektiger under behandlingen i Høyesterett.

For mer informasjon og påmelding klikk her.