Det finnes en rekke ansvarsforsikringer på markedet som dekker det rettslige erstatningsansvar en privatperson eller næringsdrivende kan ilegges. I tillegg til de alminnelige privatansvarsdekningene som typisk følger med bolig-, innbo-, motorvogn-, båt- og reiseforsikringer, tilbys også ulike ansvarsforsikringer for næringsdrivende.

Privatansvar

Privatpersoner kan komme i ansvar på mange måter, for eksempel som syklist, bilist, hundeier, foreldre og som nabo. I de fleste private tingskadeforsikringer ligger det en ansvarsforsikring som dekker forsikredes rettslige erstatningsansvar knyttet til forsikringsobjektet. Forsikringsoppgjør ved ansvarsforsikring stiller krav til kunnskap om de ulike ansvarsgrunnlagene, og ikke minst begrensninger i ansvaret.

 

Ansvar i næring

Ansvar i næring kan dekke alt fra profesjonsansvar til bedriftsansvar og produktansvar. Slike dekninger er blant annet relevante for arkitekter, advokater, håndverkere, entreprenører og produsenter, som gjennom sin virksomhet risikerer å komme i erstatningsansvar.

Oppgjør over disse ansvarsdekningene stiller krav til god kunnskap om erstatningsrett, herunder ansvarsgrunnlag i og utenfor kontrakt, de ulike standardkontraktene i norsk entrepriserett, samt gode forhandlingsevner og forretningsforståelse.

 

Hva kan BACH tilby?

Våre medarbeidere har omfattende erfaring med ansvarsforsikring under både private forsikringer og næringsforsikringer. Mange har også erfaring fra ansvarsavdelinger i flere av de norske forsikringsselskapene, og har erfaring med forhandling og mekling.

Ansvarsforsikringer omfatter også dekning for personskader. I disse sakene stilles det krav til kunnskap om både ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og utmåling av personskadeerstatning. Flere av våre medarbeidere har lang erfaring med denne type saker.