Ved salg av fast eiendom tegner mange selgere forsikring som dekker deres ansvar dersom det skulle vise seg feil eller mangler. Dersom kjøper reklamerer kan det oppstå både faktiske og rettslig krevende problemstillinger.

Effektive skadeoppgjør

BACH har lang erfaring med å bistå forsikringsselskapene med oppgjør av skadesaker. Våre medarbeidere har den faglige tyngden og erfaringen som er nødvendig for å sikre effektive og rimelige skadeoppgjør. Samtidig er vi bevisste på å ivareta forsikringsselskapets kunder, som har tegnet forsikringen.

Etter vår filosofi skal et godt skadeoppgjør være korrekt, rimelig og hurtig. På denne måten ivaretar vi både forsikringsselskapet, forsikringstakeren og kravstillerens interesser.

Vi bistår forsikringsselskapene med alt fra enkelte krevende saker til fulle porteføljer og konsulentoppdrag.

Prosedyreerfaring når det er nødvendig

Et korrekt oppgjør er alltid vår høyeste prioritet. Våre medarbeidere har lang erfaring med forhandlinger og meklinger i skadesaker. På denne måten løser vi langt de fleste av våre saker utenfor domstolene.

Enkelte saker lar seg ikke løse, og må behandles rettslig. Våre medarbeidere har prosedert et stort antall saker etter avhendingsloven for norske domstoler. Ved at vi har erfaring med å vurdere prosessrisiko, har vi også et fortrinn ved skadebehandling av sakene.