Advokatfirmaet RIISA er gjennom de siste årene flere ganger kåret til landets fremste advokatfirma innen forsikringsrett, og våre advokater har toppet listen over landets ledende advokater på området.

Spesialister på forsikringsavtaleloven

Forsikringsretten er i bred forstand alle de rettsregler som regulerer forsikringsselskapenes virksomhet. Avtaleforholdet mellom forsikringskunden og forsikringsselskapet reguleres av forsikringsavtaleloven, og er preseptorisk i forbrukerforhold.

Advokatfirmaet RIISA har spesialkompetanse på forsikringsavtaleloven, både skadeforsikringer og personforsikringer. Vi kan bistå med blant annet produktutvikling, vilkårsutforming, skadeoppgjør og rettslige prosesser, revisjoner og generell faglig rådgivning i saker etter forsikringsavtaleloven. Våre advokater driver også undervisning innen området.

Våre medarbeidere har lang erfaring med skadeoppgjør under både kollektive og individuelle personforsikringer, og kan bistå ved oppgjør av blant annet uføreforsikringer, sykeforsikringer og livsforsikringer. Vi har også erfaring med ulike typer personalforsikringer, lisensforsikringer, ulykkesforsikringer med videre.

Innen skadeforsikring har vi erfaring med oppgjør av et bredt spekter av produkter, fra ansvarsforsikringer, rettshjelpsforsikringer, innbo- og villaforsikring til reiseforsikring, bilforsikring, og båtforsikring. Ut over skadeoppgjør bistår vi også med rettslige prosesser, produktutvikling og vilkårsutforming.

Svik ved tegning og skadeoppgjør 

Svik ved tegning og skadeoppgjør har de senere årene blitt et viktig fokusområde for forsikringsselskapene. Et økt fokus på svik bidrar til færre uriktige utbetalinger og har samtidig en preventiv effekt.

Vi har medarbeidere med lang erfaring innen sviksaker og omfattende kompetanse på forsikringsavtalelovens regler for varsling, innsigelser, avkortning og oppsigelse. Med vår erfaring har vi også god kjennskap til de spesielle hensyn som gjør seg gjeldende i saker med svik. Våre advokater har ført en rekke saker for domstolene med innsigelser om svik ved både tegning og skadeoppgjør.