Forsikringsselskapenes behov er i stadig endring. Innovasjon sørger for et stadig større spekter av produkter. Nye digitale hjelpemidler endrer måten man arbeider. Myndighetene stiller stadig strengere krav. BACH tilbyr fleksible konsulenttjenester i tråd med forsikringsselskapets ønsker og behov.

Vi løser behovet for kvalifiserte saksbehandlere

BACH tilbyr konsulenttjenester innen alle områder av forsikring. Vi har særlig kompetanse på oppgjør, men kan også bistå med produktutvikling, utforming av forsikringsvilkår og tegning av forsikringsavtaler.

Det er ikke alltid lett å forutse behovet for kvalifiserte ansatte. BACH tilbyr derfor konsulenttjenester skreddersydd for det aktuelle oppdraget. Vi påtar oss både lange og korte oppdrag, som for eksempel ved planlagte permisjoner eller akutte restanser, og stiller ingen krav til frekvens eller varighet.

 

BACH betyr kvalitet

Våre medarbeidere er høyt kvalifiserte for sine oppdrag. Ut over arbeidet som utføres, opplever vi at våre oppdragsgivere har stor nytte av den kompetanseoverføringen våre konsulenter bidrar til. Sammen med Advokatfirmaet RIISA utgjør vi landets ledende fagmiljø innen forsikringsrett.