Personforsikringer selges under mange navn og med forskjellige dekningsfelt. Felles for produktene er at de knytter seg til ulykker, sykdommer, arbeidsuførhet eller dødsfall hos den forsikrede. Ved et skadeoppgjør befinner de forsikrede seg ofte i en vanskelig livssituasjon med behov for en rask økonomisk avklaring.

Private dekninger

BACH har lang erfaring med private produkter knyttet til ulykker, sykdommer, uførhet, pensjon og død. Vi har også erfaring med kombinerte dekninger som for eksempel barneforsikring.

Personforsikring er ofte tegnet av forsikrede selv eller den nærmeste familien. I mange tilfeller har skadelidte derfor en forventning om bistand og utbetaling i en vanskelig livssituasjon. Dette stiller særlige krav til kundehensyn og effektivitet i saksbehandlingen.

Ut over skadeoppgjør kan vi i tillegg bistå med revisjoner, utarbeidelse av forsikringsvilkår og generell faglig rådgivning innen personforsikring.

 

Kollektive dekninger

Mange arbeidsgivere og foreninger tegner omfattende forsikringer på sine ansatte og medlemmer. Det kan for eksempel være helseforsikring, ulykkesforsikring, sykeavbruddsforsikring, sykelønn, kritisk sykdom, annen sykdom og gruppelivsforsikring. BACH har lang erfaring med oppgjør av kollektiv personforsikring, og de spesielle hensynene som gjør seg gjeldende i disse sakene.