Personskadeerstatning byr på kompliserte juridiske og medisinske problemstillinger, og stiller derfor krav til kvalifiserte saksbehandlere. BACH har mer enn 20 års erfaring med personskadeerstatning. Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring.

Yrkesskade

BACH har lang erfaring med oppgjør av saker under personalforsikringer, både lovbestemte og utvidede. Vi har de senere årene behandlet flere hundre saker under yrkesskadeerstatningsloven. Flere av våre medarbeidere har i tillegg særskilt kompetanse på yrkessykdom. Sakene byr i mange tilfeller på kompliserte årsaksvurderinger, og stiller derfor krav til erfarne og kvalifiserte medarbeidere.

Mange arbeidsgivere tegner i tillegg utvidede forsikringer på sine ansatte, slik som fritidsulykkesforsikring, kollektiv ulykke og dekning til og fra arbeid. Vi har lang erfaring med oppgjør av slike personalforsikringer.

 

Bilansvar

Saker med bilansvar byr i mange tilfeller på kompliserte problemstillinger knyttet til både ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og utmåling av erstatning. Noen ganger er det i tillegg spørsmål om medvirkning og avkortning. Sakene har ofte et stort økonomisk omfang, med stor betydning for den skadelidte. Våre medarbeidere har lang erfaring med oppgjør av personskadesaker under bilansvaret.

BACH tilbyr konsulenttjenester og skadebehandling av personskadesaker. Vår bistand er fleksibel, og kan tilpasses forsikringsselskapets behov, enten det er tale om en enkelt sak eller fulle porteføljer. Vi tilbyr i tillegg bistand ved utarbeidelse av forsikringsvilkår, revisjoner og faglig rådgivning.