Vi søker alltid de beste løsningene for våre klienter. I ytterste konsekvens medfører dette at saken må løses rettslig. Våre advokater har omfattende erfaring med prosedyre for domstolene.

Advokater med prosedyreerfaring

Advokatfirmaet RIISA har omfattende erfaring med prosedyre for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, og flere av våre medarbeidere har møterett for Høyesterett. Gjennom de siste 30 årene har våre advokater prosedert en rekke prinsipielle saker innen erstatning- og forsikringsrett.

Våre advokater prosederer årlig et stort antall saker for alle rettsinstanser. Vi har faste prosedyreoppdrag for flere store norske og internasjonale forsikringsselskaper.
Vi prosederer også saker innen en rekke andre rettsområder, og har blant annet spisskompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, selskapsrett og arbeidsrett. Vi påtar oss små og store prosedyreoppdrag for både næringsdrivende og private. I tillegg har vi faste prosedyreoppdrag for staten.

Mekling og forhandlinger

De fleste saker løses utenfor domstolene. Våre advokater arbeider alltid for de beste løsningene for sine klienter, og det er vår erfaring at man i mange tilfeller kan oppnå gode løsninger gjennom forhandlinger eller mekling.

Advokatfirmaet RIISA kan bistå i forhandlinger, både i og utenfor domstolene. Våre advokater har lang erfaring med å oppnå de beste løsningene i den enkelte sak. Vi bistår også med forhandlingsstøtte, og hjelper deg på denne måten med å oppnå en best mulig løsning uten at vi deltar direkte i forhandlingene.