Regress er å snu seg mot den eller de som kan holdes ansvarlig for at en skade har oppstått. På den måten kan forsikringsselskapet få tilbakebetalt utleggene de har hatt. Mulighet finner vi i både ting- og personskadesaker.

Regress – viktig for forsikringsselskapet

I mange tilfeller er en skade forårsaket av en ansvarlig skadevolder (privatperson eller næringsdrivende), eller av for eksempel et kjøretøy eller av et produkt. Ansvaret til skadevolder er ofte forsikret i form av en ansvarsforsikring, enten det dreier seg om en privat skadevolder, eller i næring.

Det er vår erfaring at flere forsikringsselskaper ikke har fokus på eller ressurser til å håndtere oppfølging av regresskrav. Regress er imidlertid penger rett inn på bunnlinjen for selskapene, og gevinsten er lett målbar.

 

BACH kan bistå

Oppfølging av regress krever god kunnskap om mulige ansvarsgrunnlag og mulige ansvarlige, i tillegg til de ulike ansvarsdekningene på markedet.

For å oppnå gode løsninger kreves det i tillegg erfaring med forhandlinger. Våre medarbeidere har lang erfaring med å håndtere regresskrav for norske og utenlandske forsikringsselskaper. Vårt fokus er alltid å oppnå merverdi og et godt resultat for kunden.