Behov for ekstern skadebehandling kan ha mange årsaker. Uten egen organisasjon for skadeoppgjør kan det være behov for å la et profesjonelt skadebehandlingsfirma ta seg av skadebehandlingen. Selv med en stor organisasjon kan kompliserte enkeltsaker legge beslag på store ressurser.

Vi tilbyr fleksibel skadebehandling

BACH tilbyr fleksible løsninger for skadebehandling av forsikringssaker. Vi kan håndtere alt fra en enkelt sak til fulle porteføljer. Vi tilbyr bistand på ethvert steg i skadebehandlingen, og kan håndtere saken helt fra skademelding kommer inn og frem til et eventuelt oppgjør. For produkter eller virksomheter som er under avvikling håndterer vi også run off-porteføljer.

Vi vektlegger effektivitet og faglig kvalitet i vårt arbeid. Gjennom vår erfaring og faglige tyngde kan vi på et tidlig tidspunkt ta styring i skadebehandlingen. Vi opplever at vi på denne måten oppnår mer effektive og økonomiske løsninger for våre kunder. Sammen med Advokatfirmaet RIISA utgjør vi landets ledende fagmiljø innen forsikringsrett.

 

Når hensynet til kunden er viktig

Når skader behandles eksternt er det viktig at forsikringsselskapets profil er gjenkjennelig for kunden. Vår skadebehandling skal alltid være i tråd med forsikringsselskapets retningslinjer og profil for skadeoppgjør, med en dialog som ivaretar hensynet til kunden og forsikringsselskapets behov for effektiv bistand.

BACH vektlegger rimelig og effektiv skadebehandling. Mange forsikringskunder opplever at saksbehandlingstiden går ned etter at saken er satt ut til ekstern behandling i BACH.