Det finnes mange ulike tingskadeforsikringer, både for privat- og næringskunder. Produktene spenner fra villa- og innbodekninger, båt, motorvogn, rettshjelp og reise, til næringsbygg-, prosjekt- og entreprisedekninger. Felles for disse er at gode skadeoppgjør krever produkt- og vilkårsforståelse, serviceinnstilling og effektivitet.

BACH fra A til Å

BACH har lang erfaring med å bistå selskapene gjennom hele prosessen; fra skaden meldes inn, til skadeoppgjør og eventuell regress og klagebehandling i etterkant. Våre medarbeidere har flere års erfaring med skadebehandling fra en rekke norske og utenlandske forsikringsselskaper, og fra Finansklagenemnda.

Vi kan i tillegg bistå med revisjoner av skadeoppgjør og forsikringsvilkår, samt generell faglig rådgivning innen tingskadeforsikring.