Det finnes mange ulike tingskadeforsikringer, både for privat- og næringskunder. Produktene spenner fra villa- og innbodekninger, båt, motorvogn, rettshjelp og reise, til næringsbygg-, prosjekt- og entreprisedekninger. Felles for disse er at gode skadeoppgjør krever produkt- og vilkårsforståelse, serviceinnstilling og effektivitet.

BACH fra A til Å

BACH har lang erfaring med å bistå selskapene gjennom hele prosessen; fra skaden meldes inn, til skadeoppgjør og eventuell regress og klagebehandling i etterkant. Våre medarbeidere har flere års erfaring med skadebehandling fra en rekke norske og utenlandske forsikringsselskaper, og fra Finansklagenemnda.

Vi kan i tillegg bistå med revisjoner av skadeoppgjør og forsikringsvilkår, samt generell faglig rådgivning innen tingskadeforsikring.

 

Eierskifte-/boligselgerforsikring

Ved boligsalg tegner mange selgere eierskifte-/boligselgerforsikring som dekker deres ansvar for mangler ved salget. Dersom kjøper reklamerer kan det oppstå både faktiske og rettslig krevende problemstillinger. BACH har lang erfaring med boligselgerforsikring, og våre medarbeidere bistår med både skadebehandling og prosesser for domstolene.