Ansvarsseminaret

Lily Country Club - 18. - 19. april 2024

Advokatfirmaet RIISA ønsker velkommen til Ansvarsseminaret 2024!

 

Under finner du program, deltakerliste og senere foredrag for nedlasting.  Vi gjør oppmerksom på at kursmateriell kun blir gjort tilgjengelig digitalt, og vil være tilgjengelig i 14 dager etter kursslutt.

Foredrag kan ikke kopieres eller mangfoldiggjøres uten nærmere avtale.

PROGRAM OG DELTAGERLISTE

FOREDRAG FOR NEDLASTING