Ansvarsseminaret

Lily Country Club - 17. - 18. april 2023

Advokatfirmaet RIISA ønsker velkommen til Ansvarsseminaret 2023!

 

Under finner du program, deltakerliste og senere foredrag for nedlasting. Passord for åpning av filene er tilsendt på e-post. Vi gjør oppmerksom på at kursmateriell kun blir gjort tilgjengelig digitalt, og vil være tilgjengelig i 14 dager etter kursslutt.

 

Foredrag kan ikke kopieres eller mangfoldiggjøres uten nærmere avtale.

PROGRAM OG DELTAGERLISTE

FOREDRAG FOR NEDLASTING