Ny kapitaliseringsrente og konsekvens for skatteulempen