Son-seminaret – Fast eiendoms rettsforhold

Son Spa, 8. - 9. mai 2023

Advokatfirmaet RIISA har i samarbeid med Claims Link gleden av å ønske velkommen til Son-seminaret 2023.

 

Under finner du program, deltakerliste og foredrag for nedlasting.  Vi gjør oppmerksom på at kursmateriell kun blir gjort tilgjengelig digitalt, og vil være tilgjengelig i 14 dager etter kursslutt.

 

Foredrag kan ikke kopieres eller mangfoldiggjøres uten nærmere avtale.

DELTAGERLISTE

PROGRAM

FOREDRAG FOR NEDLASTING