Son-seminaret – Fast eiendoms rettsforhold

Son Spa, 9. - 10. mai 2022

Advokatfirmaet RIISA har i samarbeid med Claims Link gleden av å ønske velkommen til Son-seminaret 2022.

 

Under finner du program, deltakerliste og foredrag for nedlasting. Passord for åpning av filene er tilsendt på e-post. Vi gjør oppmerksom på at kursmateriell kun blir gjort tilgjengelig digitalt, og vil være tilgjengelig i 14 dager etter kursslutt.

 

Foredrag kan ikke kopieres eller mangfoldiggjøres uten nærmere avtale.

DELTAGERLISTE

FOREDRAG FOR NEDLASTING