View Post

Stine Riisa Maurstad

Stine har lang erfaring med skadebehandling av personskadeerstatning og personforsikring. I tillegg til mastergrad i rettsvitenskap har Stine en bachelor i regnskap og revisjon.   Under studiene jobbet Stine som saksbehandler i et advokatfirma og fikk med dette verdifull erfaring med også å se saken fra skadelidtes perspektiv.   Stine har særlig erfaring innen oppgjør av ulike produkter i personforsikring som ulykke- og barneforsikring, og har bistått flere av de største norske forsikringsselskapene med konsulenttjenester. Hun har i tillegg jobbet …

View Post

Stefan Snarvold

Stefan Snarvold har mer enn ti års erfaring med personskadeerstatning og personforsikring. Han har erfaring fra ulike norske forsikringsselskaper, og i tillegg bakgrunn fra et advokatfirma.   Gjennom de senere årene har Stefan bygget opp en særlig kompetanse på produkter innen personforsikring som uføreforsikring, sykeforsikring, barneforsikring og ulykkesforsikring. I tillegg til skadebehandling bistår Stefan forsikringsselskapene med klagebehandling, vilkårsutforming, revisjoner og generell faglig rådgivning.   Med sin unike kompetanse på personforsikring er Stefan en populær foredragsholder blant våre samarbeidspartnere.   Stefan …

View Post

Anders Christensen

Anders har mer enn ti års erfaring som skadebehandler innen skadeforsikring. De siste årene har an arbeidet særlig med saker innenfor ansvar og regress, men han har også erfaring innen bygning- og tingskade.   Med bakgrunn fra et mindre forsikringsselskap har Anders vært involvert i alle sider av forsikringsproduktet, fra utvikling av produktet og forsikringsvilkårene til oppgjør av skadesaker. Anders har i tillegg erfaring som personvernombud og anti-hvitvaskingsansvarlig.   Anders bistår i dag flere norske og utenlandske forsikringsselskap med skadebehandling …

View Post

Victoria Drange Blytt

Victoria arbeider med ulike dekninger knyttet til skade på person, som bilansvar, yrkesskadeforsikring, og personalforsikring, samt personforsikring.   Med spesialisering i konfliktmegling har Victoria spesielt god kompetanse på forhandlinger i kompliserte skadesaker. Hun bistår forsikringsselskapene med skadebehandling og konsulenttjenester.   Victoria har i tillegg bakgrunn fra eiendomsforvaltning, og har særlig kompetanse på husleierett og bistand i saker for Husleietvistutvalget (HTU).

View Post

Samantha Svenkerud McInerney

Samantha Svenkerud McInerney arbeider med ulike dekninger knyttet til skade på person, som bilansvar, yrkesskadeforsikring og private og kollektive personforsikringer.   Med sin bakgrunn fra både det offentlige og advokatfirma, har hun god erfaring med å se skadesaken fra flere perspektiver, i tillegg har hun hatt oppdrag for bistandsadvokat.   Gjennom sin stilling som rådgiver i NPE har hun opparbeidet en god kompetanse på erstatningsmedisinske problemstillinger, og har blant annet arbeidet med kvalitetssikring av sakkyndigerklæringer.

View Post

Magnus Blix Walderhaug

Magnus arbeider med ulike problemstillinger knyttet til ansvar og regress. Med sin brede bakgrunn har han en god produktforståelse og variert erfaring.   Fra Finansklagenemnda har Magnus erfaring med boligselgerforsikring tingskade og generell forsikringsrett.   Bakgrunnen fra Finansklagenemnda gjør også Magnus i stand til å se saken fra ulike perspektiver, og gi gode og effektive råd til forsikringsselskapet.

View Post

Frida Pettersen

Frida har siden hun ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen fokusert på erstatningsrett, og spesielt emner innen personskadeerstatning. Gjennom sin stilling som rådgiver i NPE har hun opparbeidet en god kompetanse på erstatningsmedisinske problemstillinger, og har blant annet arbeidet med kvalitetssikring av sakkyndigerklæringer. I NPE var Frida tilknyttet et team hvor hun blant annet raskt skulle avklare hvilke saker som skulle avvises eller var egnet for rask avklaring.   Med Fridas erfaring har hun god kompetanse på effektive skadeoppgjør, med …