View Post

Stine Riisa Maurstad

Stine har lang erfaring med skadebehandling av personskadeerstatning og personforsikring. I tillegg til mastergrad i rettsvitenskap har Stine en bachelor i regnskap og revisjon.   Under studiene jobbet Stine som saksbehandler i et advokatfirma og fikk med dette verdifull erfaring med også å se saken fra skadelidtes perspektiv.   Stine har særlig erfaring innen oppgjør av ulike produkter i personforsikring som ulykke- og barneforsikring, og har bistått flere av de største norske forsikringsselskapene med konsulenttjenester. Hun har i tillegg jobbet …

View Post

Victoria Drange Blytt

Victoria arbeider med ulike dekninger knyttet til skade på person, som bilansvar, yrkesskadeforsikring, og personalforsikring, samt personforsikring.   Med spesialisering i konfliktmegling har Victoria spesielt god kompetanse på forhandlinger i kompliserte skadesaker. Hun bistår forsikringsselskapene med skadebehandling og konsulenttjenester.   Victoria har i tillegg bakgrunn fra eiendomsforvaltning, og har særlig kompetanse på husleierett og bistand i saker for Husleietvistutvalget (HTU).

View Post

Maren Bruvik

Maren Bruvik har  flere års erfaring særlig innenfor erstatningsrett, kontraktsrett og entreprise.   Med sin bakgrunn fra flere forsikringsselskap har Maren opparbeidet seg god kompetanse innen ansvar, regress og fast eiendom.   Maren har blant annet  jobbet med regress innenfor bedrift- og næringsforsikring, og har håndtert regressaker fra ulike forsikringsområder, herunder boligselgerforsikring, eiendomsskade, ansvar, entreprise, personskade, motor, marine og  transport.   I tillegg har hun hatt ansvar for opplæring og oppfølging av skadebehandlingsteamene som melder regressaker i selskapet og har …

View Post

Magnus Blix Walderhaug

Magnus arbeider med ulike problemstillinger knyttet til ansvar og regress. Med sin brede bakgrunn har han en god produktforståelse og variert erfaring.   Fra Finansklagenemnda har Magnus erfaring med boligselgerforsikring tingskade og generell forsikringsrett.   Bakgrunnen fra Finansklagenemnda gjør også Magnus i stand til å se saken fra ulike perspektiver, og gi gode og effektive råd til forsikringsselskapet.

View Post

Frida Pettersen

Frida har siden hun ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen fokusert på erstatningsrett, og spesielt emner innen personskadeerstatning. Gjennom sin stilling som rådgiver i NPE har hun opparbeidet en god kompetanse på erstatningsmedisinske problemstillinger, og har blant annet arbeidet med kvalitetssikring av sakkyndigerklæringer. I NPE var Frida tilknyttet et team hvor hun blant annet raskt skulle avklare hvilke saker som skulle avvises eller var egnet for rask avklaring.   Med Fridas erfaring har hun god kompetanse på effektive skadeoppgjør, med …

View Post

Alija Sjekirica

Alija Sjekirica arbeider med ulike dekninger knyttet til skade på person, som bilansvar, yrkesskadeforsikring og private og kollektive personforsikringer.    

View Post

Elsa Faleide

Elsa ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2022. Under studiene jobbet hun deltid i Jussgruppen Wayback Bergen, en organisasjon som utfører frivillig juridisk rådgivning til innsatte i Bergen fengsel og tidligere innsatte.   Elsa har erfaring som saksbehandler fra forsikringsselskap, som skadekonsulent på ansvarsavdeling håndterte hun primært bedriftsskader og erstatningskrav etter produktansvaret.   I BACH jobber hun særlig med skadebehandling av saker innen ansvar, regress og personskade

View Post

Stian Huus-Hansen

Stian Huus-Hansen startet som studentmedarbeider i BACH i 2022, hvor han har håndtert skadeoppgjør av erstatningssaker innenfor autoskade utland (Grønt kort og 4. direktiv).   Stian ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2024. I BACH jobber han med skadebehandling av saker innen personskade og boligselgerforsikring.