View Post

Svein Bergset

Svein Bergset har mer enn 20 års erfaring innen erstatnings- og forsikringsrett, og har gjennom sin karriere opparbeidet en omfattende kompetanse innen de fleste sider av fagområdet, herunder forsikringsrett, ansvarsskade, personskadeerstatning og tingskade.   Med mer enn 100 saker for domstolene har Svein omfattende prosedyreerfaring fra både tingrett og lagmannsrett. Han har også prosedyreerfaring fra Høyesterett, blant annet med en prinsipiell dom om adekvans.   Svein har lang erfaring som prosessfullmektig for staten, kommuner, de fleste av landets forsikringsselskaper, banker, …

View Post

Chriss Bjorøy

Chriss Bjorøy har omfattende erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, hvor han arbeider særlig med eiendomsforvaltning og kjøp og salg av næringseiendom. Chriss bistår til daglig flere av Bergens største eiendomsbesittere, eiendomsforvaltere og banker, og påtar seg store og små oppdrag innen fast eiendoms rettsforhold.   Som autorisert megler med tillatelse fra Finanstilsynet bistår Chriss også næringsdrivende og private med transaksjoner og eiendomsoppgjør, herunder som ansvarlig megler ved oppgjør.   Chriss har betydelig erfaring innen alminnelig forretningsjus, hvor han bistår i …

View Post

Toralf Wågheim

Toralf Wågheim har omfattende erfaring innen erstatningsrett, med en særlig kompetanse på ansvarsforsikring, både næring og privat.   Til daglig arbeider Toralf mye med ulike former for profesjonsansvar. Han har en særlig kompetanse på advokatansvar, og har gjennom tidligere arbeidsgiver arbeidet med forslag til ny advokatlov. Han har i tillegg til dette utgitt bok om advokatansvar, og skriver en fast spalte i Advokatbladet om temaet.   Toralf har videre solid kompetanse og erfaring innen blant annet fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett …

View Post

Børth-Eivind A. Lid

Børth-Eivind A. Lid har lang erfaring innen fagområdene forsikringsrett, erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold.   Innen forsikringsrett har Børth-Eivind erfaring fra alle sider av forsikringsproduktet, fra produktutvikling til vilkårsutforming og skadeoppgjør. Med denne bakgrunnen kan Børth-Eivind bistå forsikringsselskapene med utarbeidelse og revisjon av forsikringsvilkår. Det gir også Børth-Eivind en unik produktforståelse ved oppgjør i skadesaker.   Børth-Eivind har bred erfaring innen erstatningsrett, fra personskadeerstatning med bilansvar og yrkesskader, til ansvarssaker med næringsansvar som profesjonsansvar med videre.   I tillegg bistår …

View Post

Tor Teige

Teige har solid kompetanse innenfor erstatningsrett, herunder personskaderett og pasientskaderett, helserett, forsikringsrett, samt tvisteløsning og prosedyre.   Han bistår både forsikringsselskaper, næringsklienter og private parter innenfor ovennevnte rettsområder.   Teige har bred prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett. Som advokat for Nasjonalt klageorgan for Helsetjenesten har han representert staten i en rekke erstatningssaker innen pasientskaderett.   Han har også vært dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer i Hordaland tingrett. Han har videre jobbet som advokat i forsikringsselskap. I tillegg har han flere års …

View Post

Amalie Warncke Skeide

Amalie Warncke Skeide arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett og tvisteløsning.   Amalie skrev masteroppgave innenfor kontraktsrett, nærmere bestemt om hvordan klimaendringene påvirker praktiseringen av vilkårene for force majeure i NS 8405.