aws@riisa.no

(+47) 55 30 37 90

Amalie Warncke Skeide

ADVOKATFULLMEKTIG

Amalie Warncke Skeide arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett og tvisteløsning.

 

Amalie skrev masteroppgave innenfor kontraktsrett, nærmere bestemt om hvordan klimaendringene påvirker praktiseringen av vilkårene for force majeure i NS 8405.

Erfaring

2023-

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet RIISA

2020-2021

Trainee, Simonsen Vogt Wiig, Thommessen og Wikborg Rein

2019-2020

Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen

Utdannelse

2017-2022

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen