ahs@riisa.no

(+47) 934 36 071

Amund Steinsvik

Advokat

Amund jobber med tvisteløsning og prosedyre relatert til forsikring- og erstatningsrettslige problemstillinger. Etter seks år i domstolen og mange år som prosedyreadvokat, har Amund betydelig erfaring med domstolsprosess – både i store og små saker.

 

Over tid har Amund opparbeidet en særlig kompetanse på store og komplekse prosesser, hvor presentasjon og fremstilling kan være avgjørende for sakens resultat.

 

Primært håndterer Amund ansvar- og regressaker på vegne av ulike forsikringsselskap, samt næringsdrivende i inn- og utland.

 

Amund har lenge jobbet heldigitalt og i den forbindelse holdt en rekke foredrag om digitale prosesser, både for offentlige aktører, forsikringsselskap og andre advokatkontor.

Erfaring

2016-

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2014-2016

Advokat, staten

2008-2014

Dommerfullmektig, Domstoladministrasjonen

2007-2008

Advokatfullmektig, privat advokatfirma

Utdannelse

2007

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø

Annet

Pågående

Sensor, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Lillehammer