aurora.assev@riisa.no

(+47) 22 12 15 70

Aurora Bjørnvold Assev

Advokat

Aurora arbeider hovedsakelig med tvisteløsning og rådgivning innenfor erstatningsrett og forsikringsrett.

 

Aurora har særlig kompetanse innen fast eiendomsrettsforhold og ulike typer ansvarsforsikringer. Hun har bred erfaring med å representere forsikringsselskaper i tvistesaker, samt med løpende rådgivning.

 

Aurora har erfaring både som dommerfullmektig og advokat, noe som har gitt henne bred kompetanse innen prosedyre og tvisteløsning. Hun har bred sivilprosessuell erfaring, noe som kommer klientene til gode.

Erfaring

2020-

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2022 - 2023

Dommerfullmektig, Vestre Innlandet tingrett, rettssted Gjøvik

2018-2020

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet RIISA

2016-2017

Saksbehandler, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

2015-2017

Studentmedarbeider/trainee ulike advokatselskap

Utdannelse

2017

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen