bel@riisa.no

(+47) 55 30 63 85

Børth-Eivind A. Lid

Advokat

Børth-Eivind A. Lid har lang erfaring innen fagområdene forsikringsrett, erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold.

 

Innen forsikringsrett har Børth-Eivind erfaring fra alle sider av forsikringsproduktet, fra produktutvikling til vilkårsutforming og skadeoppgjør. Med denne bakgrunnen kan Børth-Eivind bistå forsikringsselskapene med utarbeidelse og revisjon av forsikringsvilkår. Det gir også Børth-Eivind en unik produktforståelse ved oppgjør i skadesaker.

 

Børth-Eivind har bred erfaring innen erstatningsrett, fra personskadeerstatning med bilansvar og yrkesskader, til ansvarssaker med næringsansvar som profesjonsansvar med videre.

 

I tillegg bistår Børth-Eivind både private og næringsdrivende med små og store problemstillinger innen fast eiendoms rettsforhold.

 

Børth-Eivind har spisskompetanse innen trygderett, hvor han har prosedert et stort antall saker for Regjeringsadvokaten.

 

Han arbeider mye med forhandlinger og tvisteløsning, og har omfattende prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett. Børth-Eivind har også erfaring fra Høyesterett, hvor han har prosedert en sak med spørsmål om konstateringstidspunkt for yrkessykdom og foreldelse.

Erfaring

2005-

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2001-2005

Advokat, Tryg Forsikring

1999-2001

Førstekonsulent, Fylkeslegen i Hordaland

1998-1999

Jurist, Fyllingsdalen sosialkontor

Utdannelse

1998

Cand.jur., Universitetet i Bergen