cs@baclaims.no

(+47) 900 89 888

Cathrin Stenberg Skola

ADVOKAT

Cathrin har jobbet med forsikring siden 2004, og har erfaring innen flere ulike fagområder. De senere årene har hun særlig arbeidet med ansvar, regress, bygning, tingskade og bilansvar.

 

Med bakgrunn fra Finansklagenemnda har Cathrin god innsikt i vilkårstolkning innen skadeforsikring og forsikringsavtalelovens bestemmelser. Hun har i tillegg jobbet som juridisk fagansvarlig innen reiseforsikring, og har erfaring med saksbehandling og klagesaker i rettshjelpsforsikring.

 

Cathrin har lang erfaring innen skadebehandling og konsulenttjenester i flere forsikringsselskaper, og er en populær foredragsholder hos våre samarbeidspartnere. Hun har i tillegg erfaring med voldgift og prosedyre fra tingrett og lagmannsrett.

Erfaring

2016-

Advokat, BACH

2014-2015

Advokat, Codan Forsikring

2009-2016

Advokat, Finansklagenemnda

2004-2009

Advokatfullmektig/juridisk ansvarlig, Gouda Reiseforsikring

Utdannelse

2004

Cand.jur. Universitetet i Oslo

2001-2002

Spesialfag, Università di LUISS, Roma (voldgift, sjørett, EU-rett, italiensk rett, anglo-amerikansk rett)

1997

Engelsk mellomfag, Universitetet i Oslo

Språk

Italiensk, flytende

Fransk, grunnleggende