cs@riisa.no

(+47) 900 89 888

Cathrin Stenberg Skola

ADVOKAT

Cathrin Stenberg Skola har med mer enn 15 års erfaring fra forsikring bygget opp en bred kompetanse innen erstatnings- og forsikringsrett.

 

Til daglig arbeider Cathrin mye med problemstillinger knyttet til ansvarsforsikring, hvor hun har særlig kompetanse på næringsansvar som bedriftsansvar, produktansvar og profesjonsansvar. En del av sakene byr også på entrepriserettslige problemstillinger, og Cathrin har god kompetanse på tolkning og anvendelse av både standardkontrakter og individuelle avtaler sett i forhold til ansvar, risiko og forsikringsplikt.

 

Ved siden av ansvarsforsikring har Cathrin også lang erfaring med regress mot ulike ansvarssubjekter som ansvarlig skadevolder både i og utenfor kontrakt, med respektive ansvarsforsikringer.

 

Cathrin bistår sine klienter med både forhandlinger og tvisteløsning, og har lang erfaring med prosedyre fra tingrett og lagmannsrett.

 

Gjennom sin karriere har Cathrin arbeidet med et bredt spekter av produkter innen skadeforsikring som bygningsforsikring, prosjekt- og entreprisedekninger, rettshjelp, reise og bilansvar. Med bakgrunn fra Finansklagenemnda har hun god innsikt i vilkårstolkning innen skadeforsikring og forsikringsavtalelovens bestemmelser.

 

Cathrin er en populær foredragsholder hos våre samarbeidspartnere.

Erfaring

2020-

Advokat, Advokatfirmaet RIISA

2016-2020

Advokat, BACH

2014-2015

Advokat, Codan Forsikring

2009-2016

Advokat, Finansklagenemnda

2004-2009

Advokatfullmektig/juridisk ansvarlig, Gouda Reiseforsikring

Utdannelse

2004

Cand.jur. Universitetet i Oslo

2001-2002

Spesialfag, Università di LUISS, Roma (voldgift, sjørett, EU-rett, italiensk rett, anglo-amerikansk rett)

1997

Engelsk mellomfag, Universitetet i Oslo

Språk

Italiensk, flytende